Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Måndagen den 19 november 2018 - klockan 00:18
MCPLAY - Toppbanner NY 2017
Frågor och svar från Wistrand advokatbyrå

Lagar och regler kring att någon olovligen använder ert företags varumärke.


Erik Ullberg/Christel Rockström 2016-04-15


FRÅGA: Jag har upptäckt att någon annan använder vårt varumärke. Vad gör jag nu?

SVAR: Det ni bör börja med är att se över skyddet för varumärket. Har ni registrerat märket eller kan ni förlita er på en inarbetning?
Om ni har registrerat varumärket – för vilka varor eller tjänster och var gäller skyddet?
Det finns också anledning att undersöka om ert firmanamn kan erbjuda alternativt skydd.
I det följande berörs endast varumärken, men i mångt och mycket gäller detsamma för firmor, även om firmor i regel ger ett snävare skydd.

Även utan registrering kan varumärket vara skyddat om det anses ”inarbetat”. För svensk del innebär det att varumärket ska vara känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under märket, för en betydande del av den krets till vilken det riktar sig.
Det ställs relativt höga krav för att ett varumärke ska anses inarbetat så detta alternativ är inte något man bör förlita sig på utan endast ses som något man möjligen kan falla tillbaka på om man glömt att registrera sitt varumärke.

För att erhålla skydd i Sverige vänder du dig till Patent- och registreringsverket och för skydd i övriga EU-länder vänder du dig till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.
Efter att ni undersökt vilket skydd ni har måste ni avgöra hur detta förhåller sig till den ni menar gör intrång i ert varumärke.
Om intrångsgöraren har ett äldre skydd än vad ni själva har kan det visa sig att det är ni som gör intrång.

Vad innebär skyddet?
Om ni har ett skydd för ert varumärke kan ni hindra andra från att använda ett tecken som är identiskt med ert varumärke för varor och tjänster av samma slag. Ni kan även hindra användning av ett märke som liknar ert varumärke, om det finns risk för förväxling. Förväxlingsrisken avgörs efter hur en genomsnittlig konsument uppfattar varumärkena.

Exempel på otillåten användning är att förse varor eller förpackningar med märket, att bjuda ut varor till försäljning, bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under märket, att importera eller exportera varor under märket eller att använda märket i affärshandlingar och reklam.

Vad kan ni göra?
Den första åtgärden vid varumärkesintrång brukar vara att skriftligen uppmana intrångsgöraren att upphöra med intrånget. Brevet måste vara formulerat med viss eftertanke eftersom onyanserade och alltför långtgående påståenden kan utgöra brott mot marknadsföringslagen.

Om uppmaningen inte åtföljs finns det möjlighet att starta en rättslig process mot intrångsgöraren. I domstol kan intrångsgöraren förpliktas att dels vid vite upphöra med intrånget, dels betala skadestånd för den skada innehavaren av varumärket har lidit på grund av intrånget.
I en rättsprocess kan domstolen även besluta om att säkra bevis hos intrångsgöraren. Varumärkesintrång kan även utgöra grund för åtal.


Wistrand är en av Sveriges ledande advokatbyråer med närmare 200 medarbetare på kontoren i Stockholm och Göteborg. Sedan 1915 har vi levererat rådgivning av högsta kvalitet inom samtliga affärsjuridiska områden till våra klienter.

Vill du veta mer?
kontakta: Erik Ullberg
erik.ullberg@wistrand.se
0706–626 21 76

Christel Rockström
christel.rockstrom@wistrand.se
0709–50 72 45
Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 2 - 2018

Stefan Einhorn om konsten att göra skillnad


Vilken värld vill vi lämna vidare till våra barn? Vilket ansvar har jag själv för utvecklingen? Det är frågor vi måste ställa oss, skriver Stefan Einhorn i sin angelägna bok ”Konsten att...

Läs mer
Updatum - Förstasidan
Digital Brain Nordic

När Facebook och Google inte räcker till


Google och Facebook levererar fantastiska annonsprodukter för stora som små företag, enkelt att agera och enkla rapporter som är lätta att förstå. Men dessa...

Läs mer

Hur mycket vet du om den sociala generationen?


Johannes Gustavsson är 21 år och har redan mångårig erfarenhet av att jobba med digitala fenomen, som en av personerna bakom en av Sveriges första ungdomspoddar, en...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Lär dig förstå kundens beteenden

INGELA MAURITZON - Innovation Director, Danji

Att företag idag väljer att bygga sin verksamhet baserat på djup förståelse om sina kunder är för de mest framgångsrika organisationerna ingen nyhet. Det...

Läs mer

FILM: EXPERIENTIAL MARKETING - Paul Little 10 oktober 2018
(frukostseminarie)

>> Klicka på bilden för att se filmen

>> SE FILMEN (55 minuter frukostseminarie)

Experiential marketing är ett sätt att skapa genuina, minnesvärda upplevelser som involverar både varumärket och...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Därför fungerar Experiential Marketing

JCP’s projekt The Restaurant för Volvo tog Experiential marketing till sin spets.

Experiential marketing, upplevelsemarknadsföring, har de senaste åren blivit stort både i Sverige och internationellt. Traditionell reklam handlar om att verbalt och visuellt...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Samma utmaningar oavsett bransch


”Vilka är dina största utmaningar som marknadschef just nu? Och vilka utmaningar har dina kolleger?” De två frågorna lockade mer än ett dussin marknadschefer...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Bättre försäljning om hela företaget arbetar med Social Selling

Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen, hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag och är kursledare på IHMs nya kurs Digital and Social Selling.

En av de största förändringarna inom marknad/sälj är användandet av sociala medier för försäljning och marknadsföring. Här dyker ord som Content...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Ska marknadschefen bygga B2B-lojalitet
...är det värt det och i så fall hur?


Studier visar att lojala kunder handlar upp till 6 gånger mer än de kunder som bedöms som nöjda. Men vad är det som påverkar kundupplevelsen och gör en kund...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

”Probably the best team in the world”
– svenska Red Reserve utmanar världslagen

Red Reserves lag i Call of Duty, med bland andra Matthew ”SKRAPZ” Marshall , rankas som ett av världens bästa.

Nu utmanar ett svenskt företag världens stora inom esport. Med topprankade lag har Red Reserve, som är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget), på kort tid...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

EU-regler för digital upphovsrätt verkar vara att vänta. Vad innebär dessa regler mer konkret och kommer de att påverka vårt företags möjligheter till marknadsföring i sociala medier?


Det har varit många turer kring förslaget om en EU-rättslig harmonisering av den digitala upphovsrätten. Redan i september 2016 presenterade EU-kommissionen ett direktivfö...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Den 1 januari 2019 får vi en ny lotterilagstiftning. Vad innebär detta för reklamlotterier och tävlingar?


I juni 2018 antogs en ny spellag som träder i kraft den 1 januari 2019. Lagen medför en spelmarknadsreglering som öppnar för konkurrens på spelmarknaden.

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa