Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Måndagen den 19 mars 2018 - klockan 10:03
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Maxa Snacket i en uppkopplad värld.


PeO Axelsson 2017-12-18


Att vara marknadsförare har aldrig varit så utmanande som idag. Det har heller aldrig funnits så oändligt många möjligheter att lyckas. Men framgång för morgondagens marknadsföring kräver nytänk och en hel del mod.


Den tid då vi kunde förlita oss på en byrå för att skapa en kampanj som vi tryckte ut med hjälp av en stor mediebudget är sedan länge förbi. Då, när medielandskapet präglades av ett fåtal kanaler och när konsumenten hade få valmöjligheter, kunde vi känna att vi styrde över den bild vårt varumärke förmedlade. Idag är vårt medielandskap fragmenterat och digitaliseringen ger globalisering, ett högt tempo, konkurrens från oväntat håll och krav på transparens.

Dagens konsument styr vad hon väljer att lyssna på och när, och det finns ingen möjlighet att, såsom tidigare, tvinga på ett budskap på någon som inte vill ta emot det. Idag bygger allt på att förtjäna uppmärksamhet genom relationer, nätverk och dialog.

Förändringen som kommer med digitaliseringen påverkar inte bara marknadsorganisationen. Den påverkar hela företaget, och framförallt sättet man fattar beslut. Med dagens förutsättningar kan man inte fatta beslut i stängda rum för att därefter delegera kommunikation kring beslutet till en kommunikationsavdelning. De två hänger ihop och sker samtidigt.

Företag med VD i spetsen måste förstå och anamma kommunikation som en affärskritisk funktion i beslutsfattande. Man behöver bli bättre på att lyssna och föra dialog med både medarbetare, kunder och omvärld. Det är i den dagliga dialogen man på riktigt förstår sina kunders behov och önskemål, det är där man produktutvecklar och bygger relationer. Och VD och ledningsgrupp måste gå i bräschen och bli kommunikativa för att maxa snacket fullt ut.

MEN HUR GÖR MAN? HUR BYGGER MAN EN KOMMUNIKATIV ORGANISATION, SOM MAXAR SNACKET?

1) Gör hemläxan.
Se till att ni har ett tydligt ”varför” – ett uppdrag i form av en mission som alla anställda känner sig delaktiga och engagerade i. Spika också ner er vision, så att ni vet vart ni är på väg och kan navigera dagliga beslut därefter. Jobba igenom era värderingar, det vill säga vad som är rätt och fel i sättet ni bedriver affären, innan man agerar ”fel” och ifrågasätts. Se till att alla anställda brinner för detta! Inget av detta får vara en pappersprodukt som arkiveras som ett ledningsgruppsdokument, det måste leva genom dagliga beslut och agerande.

2) Skapa kommunikativa ledare och kommunikativa medarbetare.
Se till att ha en enkel och begriplig Social Media Policy på plats och börja därefter utbilda och inspirera anställda kring de digitala plattformar som finns. Inför ett tillåtande klimat där man uppmuntrar att testa nytt. Använd gemensamma hashtags (se #lifeatspotify och #insideklarna) för att samla snacket, jobba med en innehållskalender för att undvika spretighet och lyft de kommunikativa stjärnor som finns på företaget så att de kan inspirera övriga.

3) Mät framgång.
Följ utvecklingen kring de människor ni når och det antal ni lyckas engagera. Fundera på att mäta hur era kommunikativa ledare och medarbetare bygger sina personliga nätverk via exempelvis Klout. Glöm inte att fira både framgång och misslyckanden.

LIDER NI AV en tyst organisation, där ingen vill kommunicera och bidra till företagets varumärkesbyggande? Då har ni med största sannolikhet misslyckats med punkt nummer ett, som faktiskt är det svåraste. Utan den kan man inte förtjäna utrymme i medarbetares sociala kanaler.

Ett exempel på en kommunikativ organisation är Max Hamburgare. Företaget grundades av en norrländsk entreprenör, och drivs idag av de två sönerna. De är oerhört duktiga på att lyssna och föra dialog med sina medarbetare, kunder och omvärld, och har gjort så under många års tid. Tack vare detta var de snabba på att anamma Vego-trenden, och de snappade enkelt upp kundernas önskemål om nya produkter i sortimentet.

När en grupp kunder startade ett upprop för att få ta del av ”Oumph-lådan” på alla Max Hamburgares restauranger hade de kunnat hänvisa till att det tar 9-10månader att lansera en ny produkt i restaurangen. Istället var de snabba att tillmötesgå kundernas önskemål genom att maila ut en instruktion till alla restauranger om vad rätten skulle innehålla, och därefter återkoppla detta till kunderna. Resultatet blev förstås en hel del fin PR, men framförallt enormt lojala och stolta kunder.

VAD HÄNDER MED MARKNADSAVDELNINGEN? FÖRSVINNER BEHOVET AV MARKNADSFÖRARE NU?

Även framöver kommer experter behövas, och de digitala plattformar som präglar vårt medielandskap kräver en hel del kompetens. För trots att vi frångår de tunga reklamkampanjerna kommer vi fortsatt behöva förstärka vår närvaro. Men vi gör det i form av ständig närvaro i kundens köpresa, där vi säkerställer att finnas med relevant innehåll som förstärks genom köpt media. Men det huvudsakliga uppdraget för morgondagens marknadsavdelning blir att bygga den kommunikativa organisationen som Maxar Snacket.


OM KARIN ZINGMARK

Karin Zingmark har över tjugo års erfarenhet av att driva förändring inom området kommunikation från bl.a. Microsoft, Viasat och MTG. Hon är en flitigt anlitad rådgivare och föredragshållare inom digital kommunikation och ledarskap. Maxa snacket är hennes debutbok.

Tipsa en vän     Skriv utAndreas Carlsson - Från idé till succé
Andreas Carlsson - Från idé till succé

Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Går i morfars fotspår.

Morfar och Karl-Bertil Jonsson – två personer som har format Andreas Carlsson till den inspiratör, kreatör och visionär han är i dag.


Han har skrivit låtar för världsartister och...

Läs mer
Updatum - Förstasidan
Artikel från IHM Business School

Den analoga hjärnan i en digital tillvaro


Hur hanterar hjärnan den nya digitala tillvaron? Vilka faktorer påverkar förmågan att tänka, möjligheten att minnas och viljan att förändras? Jag samtalar...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

E-sporten värd miljarder kronor
– var finns de svenska företagen?


E-sporten växer så det knakar. I år beräknas marknaden öka med 41 procent till drygt åtta miljarder kronor. 2020 väntas den vara värd 12,5 miljarder kronor,...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Nej, Facebook dör inte i år heller!


Under många år har media förhoppningsfullt skrivit på Facebooks dödsruna. Inga unga använder Facebook, inga gamla använder Facebook, medelålders anvä...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Maxa Snacket i en uppkopplad värld.


Att vara marknadsförare har aldrig varit så utmanande som idag. Det har heller aldrig funnits så oändligt många möjligheter att lyckas. Men framgång för...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Beteendestyrd marknadsföring i ljuset av nya dataskyddsregler


De flesta har vid det här laget säkerligen nåtts av det omfattande informationsflöde som florerar kring EU:s nya Dataskyddsförordning, GDPR, vilken börjar gälla...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Analyser för bättre kundkännedom.


>> Författaren Stig Johansson ska en gång ha sagt, ”Vi lär oss tala någon gång i ettårsåldern - långt senare lär sig ett fåtal...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Vi fick tillgång till all världens data. Du kan aldrig ana vad som hände med varumärket.


Färsk forskning visar att klickjakt och kortsiktiga ROI-mål i längden leder till att varumärket utarmas. Hårt riktade digitala säljkampanjer fångar lä...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Så skapar du attraktiva videoannonser för sociala medier.


Alla vill veta det hemliga receptet för att skapa attraktiva och kostnadseffektiva videos för sociala medier. I den här artikeln ska vi titta närmare på den första...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Therese Manus om World Public Relations Forum 2018


Den 22–24 april 2018 arrangeras World Public Relations Forum – världens största internationella konferens för yrkesverksamma inom kommunikation och PR. Norge är fö...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Reklam har aldrig varit viktigare.

Erik Ridman, kommunikationschef HiQ

Jag vågar lova att inom några år så är HiQ även en av de ledande reklambyråerna i Norden – om till och med inte den ledande. Redan i dag är en stor...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

BONZAI cases


Företaget Yara, som tillverkar gödningsprodukter, och den ideella organisationen Barnfonden, som arbetar för att förbättra utsatta barns villkor, kan tyckas vara två...

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa