Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Onsdagen den 26 februari 2020 - klockan 10:52
MCPLAY - Toppbanner NY 2017
Marknadscheferna, Nr 1, 2015

Ökande digital marknadsföring och önskan om digital integritet: EN PARADOX?


SAP 2015-04-17


Medan företag söker att både bredda och fördjupa sin digitala marknadsföring och försäljning tvärs över alla kanaler, har traditionell och offentlig statistik allt svårare att få ihop valida resultat för politiska och samhälleliga beslutsunderlag. Samtidigt finns det hitintills få insikter om vad gemene man och kvinna i Sverige faktiskt tycker om hur privat eller personlig information om dem används – framförallt på nätet.

En färsk rikstäckande undersökning om svenskars attityd till digital integritet, som är den första av sitt slag, visar på två grundläggande åsikter: majoriteten svarar att de gärna delar med sig av privat information om det gagnar dem; och det finns ett tydligt stöd för skärpta lagar och bättre information till konsumenter och privatpersoner när det kommer till hur privat information behandlas digitalt.
Den representativa rapporten ”Delade meningar” har tagits fram av analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence på uppdrag av SAP Svenska, IAB Sverige, Entercard och MKT Media.

FÖR BARA 20 år sedan hade nog få anat att de idag helt öppet skulle dela med sig av information om sitt liv såsom hur de mår, vem de träffar, vad de äter, vilka platser de besöker – och vad de har köpt eller gillar.
Incitamenten för att dela med sig av information digitalt är delvis socialt, men också konsumentbaserade.
Frågan om hanteringen av persondata och personlig information är fortsatt kontroversiell, framförallt i media, som ofta beskriver en ensidig hotbild, med företag och myndigheter som vill kartlägga ens beteende och inställningar i syfte att tjäna pengar.
Hur ser då privatpersoner i Sverige på frågan? Vilken typ av information är man mest respektive minst bekväm att dela med sig av – och till vem? Vi vill kika på några av svaren som står ut mest, och hur de kan hänga ihop.

Insamlingen av information i samhället ses övervägande som negativt
Så mycket som 60% ser det som generellt negativt att insamlingen av information ökar i samhället, 24% svarar ”vet ej”. Enbart 16% ser det som odelat positivt.
Det kan bero på att det finns en stor osäkerhet kring hur informationen faktiskt används.

…men ändå är svenska folket inte rädda att dela med sig av information på nätet
54 % svarar att de inte känner sig oroliga för vad som går att utläsa om dem efter en surfsession. De 25% som känner en viss oro relaterar detta mest till bostadsort och politiska åsikter. Svenskar är alltså överlag inte är rädda att dela med sig av information på nätet, vilket pekar på en öppen inställning.

För 52% spelar det ingen roll om den som sparar eller använder sig av personlig information är en myndighet, ett privat företag eller en ideell organisation, medans 33% tycker att det gör skillnad.
Det är ett ganska anmärkningsvärt resultat så till vida att det antingen visar på att en majoritet har stort förtroende oavsett mottagare – eller att man känner att olika mottagare hanterar informationen de får på olika sätt.
De aktörer som visar sig ha störst förtroendeförskott är myndigheter, följt av banker (65%). Lägst är förtroendet för företag inom sociala medier och nyhetsmedier (4%).

Personliga intressen och känslor på nätet ? Javisst!
När det handlar om synen på vilken slags information man generellt är bekväm med att dela digitalt, framkommer häpnadsväckande nog att personliga intressen toppar med 53%, följt av adress (36%) och personliga åsikter/känslor (23%). Privata bilder (12%), personnummer (16%) och politisk tillhörighet är det som man minst av allt önskar dela.
Vad som till synes verkar högst motsägelsefullt, kan ha förklaringen att man är medveten om, hur känsliga olika typer av information är och har ett realistiskt grepp om detta.
En person skulle alltså till exempel kunna tänka sig att aktivt meddela adress, därför att den redan finns tillgänglig på nätet genom olika tjänster och att det alltså icke spelar så stor roll om man delar den.

Delandet av privat information ska helst tjäna ett ”större syfte”
När det gäller attityder till användningssyfte av information, visar resultaten att de flesta svenskar gärna delar med sig av privat information om det gagnar dem själva eller om den används för att lösa samhällsproblem (74%).

När informationen däremot uttryckligen används för att direkt eller indirekt delas till tredje part är det däremot endast fyra procent som kan tänka sig att dela med sig av information.
Det tyder på att känslan av kontroll är avgörande.
Samma typ av information kan uppfattas som både känslig och inte känslig, beroende på om vi frivilligt delar med oss av den eller om den inhämtas om oss utan vår vetskap eller vårt godkännande.

Trygghet vid informationsdelning är avgörande faktor för beredskapen att dela med sig
Nästan 30% svarar att de vill se en säkerhetscertifiering av nåt slag som garant för att mottagaren av informationen hanteras korrekt.
77% skulle känna sig tryggare om det fanns tydliga symboler som demonstrerar vad personlig information om dig används till samt vilka tjänster eller erbjudanden som baserats på personlig data.
Det är ett tydlig votum: Svenskarna efterfrågar skärpta lagar och någon form av certifiering som garanterar ett säkert innehåll på en sida för att de ska tycka att det är okej att privat information om dem samlas in.
18 procent anser att det är okej att anpassa reklamen efter vad man är intresserad av men hela 47 procent tycker att det är okej om lagarna skärps så att informationen tas om hand på ett säkert sätt. Här finns med andra ord ett tydligt stöd för skärpta lagar och bättre information när det kommer till hur privat information behandlas digitalt.

Vad kan vi dra för slutsatser?
Att vi går mot en värld där vi i allt större utsträckning delar med oss av personlig information är oundvikligt.
Från resultaten av undersökningen kan vi se att de flesta svenskar gärna delar med sig av personlig information när det gynnar dem själva och samhället i stort eller när det finns tydlig information hur delad data används, samtidigt som man visar oförståelse för eller ovilja att dela med sig om det enbart ska gynna informationsmottagaren.
För att behålla detta förtroende krävs att företag, organisationer och myndigheter som hanterar privat information digitalt förstår hur personer resonerar – och anpassar sin digitala informationsinsamling därefter.

Ur perspektivet digital marknadsföring måste alltså den uttryckliga önskan efter digital integritet tas på långsiktigt allvar av alla aktörer: frågan ska upp på marknads- och säljchefers agenda inom privatföretag, om de vill säkra att informationsflödet inte minskar avsevärt över tid och att det bibehåller en giltighet och kvalité som tillåter att personalisera masskommunikation och vidareutveckla erbjudanden.
Frågan ska upp på myndigheters och organisationers agenda, därför att det kommer att ge dem redskapen att faktiskt vidareutveckla samhällstjänster. ”Framtidens hårdvaluta både inom privat och offentlig sektor kommer att vara förtroende och transparens inom informationshantering”, som Magnus Khysing, SAP’s nordenchef för analyslösningar uttrycker det.

Vill du veta mer?
SAP Sverige
www.sap.com/sweden

Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 2 - 2018

Stefan Einhorn om konsten att göra skillnad


Vilken värld vill vi lämna vidare till våra barn? Vilket ansvar har jag själv för utvecklingen? Det är frågor vi måste ställa oss, skriver Stefan Einhorn i sin angelägna bok ”Konsten att...

Läs mer
Updatum - Förstasidan
Baserad på svar från 562 marknadsförare

Färsk rapport om marknadsförarnas arbetssituation


7 av 10 marknadsförare känner sig stressade över förväntningarna som finns på dem i deras yrkesroll. Det visar en färsk undersökning av marknadsförarnas...

Läs mer
Digital Brain Nordic

När Facebook och Google inte räcker till


Google och Facebook levererar fantastiska annonsprodukter för stora som små företag, enkelt att agera och enkla rapporter som är lätta att förstå. Men dessa...

Läs mer

Hur mycket vet du om den sociala generationen?


Johannes Gustavsson är 21 år och har redan mångårig erfarenhet av att jobba med digitala fenomen, som en av personerna bakom en av Sveriges första ungdomspoddar, en...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Lär dig förstå kundens beteenden

INGELA MAURITZON - Innovation Director, Danji

Att företag idag väljer att bygga sin verksamhet baserat på djup förståelse om sina kunder är för de mest framgångsrika organisationerna ingen nyhet. Det...

Läs mer

FILM: EXPERIENTIAL MARKETING - Paul Little 10 oktober 2018
(frukostseminarie)

>> Klicka på bilden för att se filmen

>> SE FILMEN (55 minuter frukostseminarie)

Experiential marketing är ett sätt att skapa genuina, minnesvärda upplevelser som involverar både varumärket och...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Därför fungerar Experiential Marketing

JCP’s projekt The Restaurant för Volvo tog Experiential marketing till sin spets.

Experiential marketing, upplevelsemarknadsföring, har de senaste åren blivit stort både i Sverige och internationellt. Traditionell reklam handlar om att verbalt och visuellt...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Samma utmaningar oavsett bransch


”Vilka är dina största utmaningar som marknadschef just nu? Och vilka utmaningar har dina kolleger?” De två frågorna lockade mer än ett dussin marknadschefer...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Bättre försäljning om hela företaget arbetar med Social Selling

Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen, hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag och är kursledare på IHMs nya kurs Digital and Social Selling.

En av de största förändringarna inom marknad/sälj är användandet av sociala medier för försäljning och marknadsföring. Här dyker ord som Content...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Ska marknadschefen bygga B2B-lojalitet
...är det värt det och i så fall hur?


Studier visar att lojala kunder handlar upp till 6 gånger mer än de kunder som bedöms som nöjda. Men vad är det som påverkar kundupplevelsen och gör en kund...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

”Probably the best team in the world”
– svenska Red Reserve utmanar världslagen

Red Reserves lag i Call of Duty, med bland andra Matthew ”SKRAPZ” Marshall , rankas som ett av världens bästa.

Nu utmanar ett svenskt företag världens stora inom esport. Med topprankade lag har Red Reserve, som är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget), på kort tid...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

EU-regler för digital upphovsrätt verkar vara att vänta. Vad innebär dessa regler mer konkret och kommer de att påverka vårt företags möjligheter till marknadsföring i sociala medier?


Det har varit många turer kring förslaget om en EU-rättslig harmonisering av den digitala upphovsrätten. Redan i september 2016 presenterade EU-kommissionen ett direktivfö...

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa