Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Lördagen den 28 mars 2020 - klockan 12:46
MCPLAY - Toppbanner NY 2017
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Reklamidentifiering i sociala medier


PeO Axelsson 2018-04-15


En dom har kommit angående reklamidentifiering vid marknadsföring i sociala medier – ändrar denna dom vad som gäller idag?

Det stämmer att Patent- och marknadsdomstolen så sent som i slutet av januari i år kom med en dom som kan förtydliga vad som gäller vid marknadsföring på bloggar och Instagram.

I målet i fråga stämde konsumentombudsmannen bl.a. bloggaren Alexandra Nilsson (”Kissie”) för olaglig marknadsföring. Vi har tidigare skrivit om vad som gäller vid marknadsföring i sociala medier, och om målet mot Kissie, men nu har alltså domen kommit.

Det framgår redan av marknadsföringslagen att det vid marknadsföring tydligt måste framgå om ett inlägg görs i marknadsföringssyfte, d.v.s. om det är ett reklaminlägg. En fråga i målet har varit hur tydligt det måste framgå av inlägget att det är just marknadsföring.

Det finns inte något uttryckligt krav på att marknadsföring ska innehålla någon särskild reklammarkering, utan det kan vara tillräckligt tydligt att det rör sig om reklam utifrån layouten. Vid marknadsföring genom exempelvis bloggare i sociala medier fastslår dock domstolen att det ofta är nödvändigt med någon form av tydlig reklammarkering på en framträdande plats för att det ska vara möjligt att tillräckligt snabbt skilja på om inlägget är någons personliga rekommendationer eller något som bloggaren fått betalt för att skriva.

Aktuellt mål handlade om tre olika inlägg som Kissie gjort på uppdrag av ett företag. I det första inlägget hade Kissie längst ner i ett blogginlägg skrivit ”i samarbete med” i litet typsnitt och på ett sätt så att det inte i färg, form eller på annat sätt skilt sig från inlägget i övrigt. Domstolen fann att denna reklammarkering inte var tillräckligt tydlig i sin utformning och inte hade fått en tillräckligt framträdande plats, varför inlägget var i strid med marknadsföringslagen. I det andra inlägget hade Kissie på Instagram allra sist i inlägget gjort reklammarkeringen ”#samarbete”. Läsaren behövde alltså ta del av hela inlägget för att förstå att inlägget utgjorde marknadsföring, vilket domstolen tog fasta på och ansåg att inlägget stred mot marknadsföringslagen. I det tredje inlägget däremot hade Kissie omedelbart under rubriken på blogginlägget angivit texten ”sponsored post” i en rosa list. Domstolen fann att denna reklamidentifiering var tillräckligt tydlig och att inlägget var i enlighet med marknadsföringslagen.

Domstolen fäster sammanfattningsvis vikt vid att, för att uppfylla marknadsföringslagens krav på tydlighet, läsaren redan vid en flyktig anblick ska uppfatta om inlägget är reklam eller inte. Detta kan ske genom att läsaren exempelvis genom reklammarkeringens färg eller form fäster uppmärksamhet vid denna. Läsaren ska dessutom inte behöva läsa ett inlägg i sin helhet för att förstå att det rör sig om marknadsföring utan reklammarkeringen bör komma tidigt (gärna först) i inlägget.

Domen är överklagad, vilket innebär att utgången i målet kan komma att ändras. Därmed kan man inte i detta skede dra för fasta slutsatser angående vad som gäller för reklamidentifiering i sociala medier men ledorden är – en tydlig och tidig reklammarkering och en tydlig sändarangivelse.

Det krävs mer än att det tydligt framgår om något är reklam för att ett inlägg ska vara i enlighet med gällande lagar och regler. Exempelvis ska det alltid framgå vem som står bakom marknadsföringen, alltså vilket företag som har sponsrat produkterna/tjänsterna som marknadsförs, en s.k. sändarangivelse.

Domen i sig ändrar alltså inte vad som gäller idag, men förtydligar något vad som krävs för att uppfylla marknadsföringslagens krav. Men detta är alltså ett rättsområde i ständig utveckling som vi rekommenderar att ni följer med noggrannhet, liksom vi gör!


Setterwalls är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer. 
Per Lidman och Lovisa Nelson är advokater, verksamma bl a inom marknadsförings- och immaterialrätt. 

Du når dem på per.lidman@setterwalls.se, lovisa.nelson@setterwalls.se eller 010-690 04 00.

Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 2 - 2018

Stefan Einhorn om konsten att göra skillnad


Vilken värld vill vi lämna vidare till våra barn? Vilket ansvar har jag själv för utvecklingen? Det är frågor vi måste ställa oss, skriver Stefan Einhorn i sin angelägna bok ”Konsten att...

Läs mer
Updatum - Förstasidan
Baserad på svar från 562 marknadsförare

Färsk rapport om marknadsförarnas arbetssituation


7 av 10 marknadsförare känner sig stressade över förväntningarna som finns på dem i deras yrkesroll. Det visar en färsk undersökning av marknadsförarnas...

Läs mer
Digital Brain Nordic

När Facebook och Google inte räcker till


Google och Facebook levererar fantastiska annonsprodukter för stora som små företag, enkelt att agera och enkla rapporter som är lätta att förstå. Men dessa...

Läs mer

Hur mycket vet du om den sociala generationen?


Johannes Gustavsson är 21 år och har redan mångårig erfarenhet av att jobba med digitala fenomen, som en av personerna bakom en av Sveriges första ungdomspoddar, en...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Lär dig förstå kundens beteenden

INGELA MAURITZON - Innovation Director, Danji

Att företag idag väljer att bygga sin verksamhet baserat på djup förståelse om sina kunder är för de mest framgångsrika organisationerna ingen nyhet. Det...

Läs mer

FILM: EXPERIENTIAL MARKETING - Paul Little 10 oktober 2018
(frukostseminarie)

>> Klicka på bilden för att se filmen

>> SE FILMEN (55 minuter frukostseminarie)

Experiential marketing är ett sätt att skapa genuina, minnesvärda upplevelser som involverar både varumärket och...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Därför fungerar Experiential Marketing

JCP’s projekt The Restaurant för Volvo tog Experiential marketing till sin spets.

Experiential marketing, upplevelsemarknadsföring, har de senaste åren blivit stort både i Sverige och internationellt. Traditionell reklam handlar om att verbalt och visuellt...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Samma utmaningar oavsett bransch


”Vilka är dina största utmaningar som marknadschef just nu? Och vilka utmaningar har dina kolleger?” De två frågorna lockade mer än ett dussin marknadschefer...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Bättre försäljning om hela företaget arbetar med Social Selling

Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen, hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag och är kursledare på IHMs nya kurs Digital and Social Selling.

En av de största förändringarna inom marknad/sälj är användandet av sociala medier för försäljning och marknadsföring. Här dyker ord som Content...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Ska marknadschefen bygga B2B-lojalitet
...är det värt det och i så fall hur?


Studier visar att lojala kunder handlar upp till 6 gånger mer än de kunder som bedöms som nöjda. Men vad är det som påverkar kundupplevelsen och gör en kund...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

”Probably the best team in the world”
– svenska Red Reserve utmanar världslagen

Red Reserves lag i Call of Duty, med bland andra Matthew ”SKRAPZ” Marshall , rankas som ett av världens bästa.

Nu utmanar ett svenskt företag världens stora inom esport. Med topprankade lag har Red Reserve, som är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget), på kort tid...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

EU-regler för digital upphovsrätt verkar vara att vänta. Vad innebär dessa regler mer konkret och kommer de att påverka vårt företags möjligheter till marknadsföring i sociala medier?


Det har varit många turer kring förslaget om en EU-rättslig harmonisering av den digitala upphovsrätten. Redan i september 2016 presenterade EU-kommissionen ett direktivfö...

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa