Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tisdagen den 11 december 2018 - klockan 06:29
MCPLAY - Toppbanner NY 2017
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Så kan ditt företag möta morgondagens medarbetare


PeO Axelsson 2018-09-30

Katarina Vinterskog, Verksamhetschef Transfer Väst
Bild:Alex D. Enerskog
Katarina Vinterskog, Verksamhetschef Transfer Väst

Samtidigt som unga ofta känner en hård press att göra ett klokt yrkesval präglas många företag och offentliga verksamheter i dag av en intensiv talang- och kompetensjakt. Bristen på kvalificerad arbetskraft hotar tillväxten och bedöms i många verksamheter vara en av de absolut största utmaningarna. På en arbetsmarknad i förändring blir det särskilt viktigt att matcha unga människors val och syn på framtiden med jobben och möjligheterna som finns.


SKAPAR FLER NATURLIGA MÖTESPLATSER DÄR SKOLA MÖTER ARBETSLIV
Genom åren har företag som Stena, Ericsson, DB Schenker, Alfa Laval och SYSAV med Transfers hjälp arbetat för att komma närmare skolans värld. Företagsledare och yrkesföreträdare har genom Transfer valt att vara förebilder och genom det fått nya möjligheter att möta morgondagens medarbetare.

– Vi erbjuder det som många pratar om och som ofta upplevs som svårt att genomföra på ett sätt som gynnar alla. Genom att arbeta strukturerat och långsiktigt gör vi det enklare för företag att möta nya generationer av medarbetare. Skolans elever får samtidigt en viktig inblick i verkligheten och vad det exempelvis innebär att arbeta som ingenjör, advokat, IT-tekniker eller egen företagare, säger Katarina Vinterskog på Transfer.

EN LÖSNING MED MÅNGA VINNARE
– Som medverkande företag inspirerar och motiverar du unga inför framtiden. Genom Transfers föreläsningar kan branschföreträdare och erfarna yrkesmänniskor korta avståndet mellan skolbänk och verklighet. Vi anordnar både enskilda föreläsningar samt temadagar, så kallade Transferdagar, där vi erbjuder föreläsare från olika branscher. Exempelvis en Arbetsmarknadsdag, Framtidsdag eller Teknik/ IT-dag. Ibland skickar vi ut en föreläsare, ibland fyrtio säger Katarina Vinterskog.

– Oavsett omfattning bidrar de här dagarna till väldigt uppskattade möten mellan unga och arbetsliv. Det ger också de medverkande föreläsarna en kick. Att få dela med sig av kunskap och erfarenhet är ofta något som främjar den personliga utvecklingen. I många fall präglas ungdomarnas vardag också av bristen på vuxna förebilder. Här blir de medverkande företagens insats särskilt viktig.

ENKELHET EN FRAMGÅNGSFAKTOR
– Transfer har i dag ett väl fungerande och beprövat arbetssätt med gott samarbete i skolans värld. Lärarna registrerar sig på vår hemsida och önskar en föreläsning inom ett visst område. Sedan sköter vi matchningen med passande föreläsare som finns registrerade hos oss berättar Katarina Vinterskog. När en dag och tid schemalagts kommer föreläsaren ut till klassen och berättar om både sin personliga resa och om sitt yrke, vad det innebär. Ett av Transfers uttalade mål är att inspirera ungdomar till utbildning, yrkesval, företagande och entreprenörskap.
– Vi bygger broar mellan skola och arbetsliv som båda i grunden är beroende av varandra. Vi vill att de här två världarna skall komma närmare varandra, fortsätter Katarina Vinterskog.

BEHÖVS FLER FÖRETAG SOM ENGAGERAR SIG I SKOLANS VÄRLD OCH REGIONENS UNGA
Transfers samarbetspartner är företag och kommuner. För att möjliggöra Transfers arbete bidrar företag och kommuner dels med pengar, dels med anställda. Anställda som får komma ut på skolorna och föreläsa.

– Genom att vara partner till Transfer bidrar du aktivt till att ge unga de bästa möjligheterna att hitta sin väg till både arbete och utbildningsval. Många av våra partner bidrar också till att fler förstår företagandets villkor och de möjligheter som finns i entreprenörskap säger Katarina Vinterskog. Transfer har under flera år skapat ett gott renommé och har i dag en direktkanal in i skolans värld. Den värderar vi högt och i våra olika insatser ser vi till att mötet mellan skola och arbetsliv blir precis så bra som vi vill, fortsätter Katarina Vinterskog.

EN DEL AV ARBETET MED CSR
De företag som är partner till Transfer vill genom samarbetet aktivt verka för en långsiktig kompetensförsörjning till sitt eget företag och bransch. Dessutom bidrar de till en positiv utveckling för såväl individer (föreläsare och elever) som för samhället i stort. I Transfers utvärderingar anger 90 procent av alla elever som träffat en Transferföreläsare att de kommer ha nytta av föreläsningen i framtiden. Att samarbeta med Transfer kan på många sätt ses som en del av den egna verksamhetens CSR-arbete, avslutar Katarina Vinterskog.

HÖRT FRÅN PARTNER: LARS WETTERBERG, ALFA LAVAL
Varför är det viktigt att vara ute bland unga elever? ”Vi är övertygade om att samarbetet mellan skola och arbetsliv behöver utvecklas och förbättras, och ett mycket bra sätt för oss att lämna vårt bidrag till detta är att stötta Transfer med bidrag och föreläsare. Inom Alfa Laval satsar vi också brett på att nå våra framtida medarbetare och/eller kunder – dvs de som idag går i skolan! Vi är övertygade om att vi även i framtiden kommer att behöva medarbetare som drivs av en kombination av intresse för teknik, affärer och människor. Ett sätt att sprida kunskap om oss och vad vi kan erbjuda är att möta elever tidigt i deras karriär och försöka ge dem en realistisk bild av vad det innebär att arbeta inom olika yrken hos oss – i Sverige eller någon annanstans.

KONTAKT
■ Katarina Vinterskog, Verksamhetschef Transfer Väst, Katarina.Vinterskog@transfer.nu, www.transfer.nu

KORT OM TRANSFER
■ Transfer- Ungas Möjligheter, bildades år 2000 och drivs som en ideell organisation. Syftet är att ge elever kunskap om arbetslivet, inblick till arbetsmarknaden, näringslivet och högre utbildning vilket leder till företagsamma och kreativa elever som tar egna initiativ. ■ Transfer når årligen 65 000 elever genom yrkesföreläsningar, Transferdagar och riktade projekt till skolan från arbetslivet tillsammans med partner. Transfer är en neutral plattform mellan skola och arbetsliv – icke-vinstdrivande, politiskt obundet och finansieras gemensamt av partner, såväl näringslivet som offentliga medel

Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 2 - 2018

Stefan Einhorn om konsten att göra skillnad


Vilken värld vill vi lämna vidare till våra barn? Vilket ansvar har jag själv för utvecklingen? Det är frågor vi måste ställa oss, skriver Stefan Einhorn i sin angelägna bok ”Konsten att...

Läs mer
Updatum - Förstasidan
Digital Brain Nordic

När Facebook och Google inte räcker till


Google och Facebook levererar fantastiska annonsprodukter för stora som små företag, enkelt att agera och enkla rapporter som är lätta att förstå. Men dessa...

Läs mer

Hur mycket vet du om den sociala generationen?


Johannes Gustavsson är 21 år och har redan mångårig erfarenhet av att jobba med digitala fenomen, som en av personerna bakom en av Sveriges första ungdomspoddar, en...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Lär dig förstå kundens beteenden

INGELA MAURITZON - Innovation Director, Danji

Att företag idag väljer att bygga sin verksamhet baserat på djup förståelse om sina kunder är för de mest framgångsrika organisationerna ingen nyhet. Det...

Läs mer

FILM: EXPERIENTIAL MARKETING - Paul Little 10 oktober 2018
(frukostseminarie)

>> Klicka på bilden för att se filmen

>> SE FILMEN (55 minuter frukostseminarie)

Experiential marketing är ett sätt att skapa genuina, minnesvärda upplevelser som involverar både varumärket och...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Därför fungerar Experiential Marketing

JCP’s projekt The Restaurant för Volvo tog Experiential marketing till sin spets.

Experiential marketing, upplevelsemarknadsföring, har de senaste åren blivit stort både i Sverige och internationellt. Traditionell reklam handlar om att verbalt och visuellt...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Samma utmaningar oavsett bransch


”Vilka är dina största utmaningar som marknadschef just nu? Och vilka utmaningar har dina kolleger?” De två frågorna lockade mer än ett dussin marknadschefer...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Bättre försäljning om hela företaget arbetar med Social Selling

Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen, hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag och är kursledare på IHMs nya kurs Digital and Social Selling.

En av de största förändringarna inom marknad/sälj är användandet av sociala medier för försäljning och marknadsföring. Här dyker ord som Content...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Ska marknadschefen bygga B2B-lojalitet
...är det värt det och i så fall hur?


Studier visar att lojala kunder handlar upp till 6 gånger mer än de kunder som bedöms som nöjda. Men vad är det som påverkar kundupplevelsen och gör en kund...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

”Probably the best team in the world”
– svenska Red Reserve utmanar världslagen

Red Reserves lag i Call of Duty, med bland andra Matthew ”SKRAPZ” Marshall , rankas som ett av världens bästa.

Nu utmanar ett svenskt företag världens stora inom esport. Med topprankade lag har Red Reserve, som är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget), på kort tid...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

EU-regler för digital upphovsrätt verkar vara att vänta. Vad innebär dessa regler mer konkret och kommer de att påverka vårt företags möjligheter till marknadsföring i sociala medier?


Det har varit många turer kring förslaget om en EU-rättslig harmonisering av den digitala upphovsrätten. Redan i september 2016 presenterade EU-kommissionen ett direktivfö...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Den 1 januari 2019 får vi en ny lotterilagstiftning. Vad innebär detta för reklamlotterier och tävlingar?


I juni 2018 antogs en ny spellag som träder i kraft den 1 januari 2019. Lagen medför en spelmarknadsreglering som öppnar för konkurrens på spelmarknaden.

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa