Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Onsdagen den 26 februari 2020 - klockan 09:59
MCPLAY - Toppbanner NY 2017
Marknadscheferna, Nr 3, 2013

TRE TIPS för marknadschefer som vill tro mindre


Per Löfgren 2014-05-07

Bild: Formgivning: Daniel Vandor/RIVISTA

Jag tror att den här artikelrubriken kommer att noteras av ungefär en tredjedel av er som läser Marknadscheferna. Vidare tror jag att ganska många av er bläddrar vidare till nästa sida redan efter ingressen. Men det är bara vad jag tror.

Det är lustigt med tro.
Tror man riktigt mycket på något så blir det lätt en sanning, i synnerhet om andra människor tror samma sak. Förvånansvärt många marknadschefer fattar viktiga affärsbeslut baserat på just tro. Antingen sin egen, eller någon annans. Det kan handla om budskapet i reklamfilmen som din reklambyrå tror skall bygga ert varumärke, när det egentligen uppfattas av kunderna som något helt annat. Det kan även vara en påkostad annons i den där tidningen som du tror att din målgrupp läser, när de i själva verket hellre läser något helt annat. I värsta fall kanske din målgrupp borde vara någon helt annan, än den du tror. Även om många av dina dagliga beslut bör och skall fattas baserat på vad du tror, genom att använda din kompetens och dina tidigare erfarenheter, finns det beslut som är alldeles för viktiga för att fattas enbart på vad du eller någon annan tror. Ibland krävs stora resurser för att skapa klarhet, förståelse och kunskap inför beslut, men förvånansvärt ofta är lösningarna både enkla och okomplicerade.

Här följer tre tips på enkla saker som alla kan arbeta med, men som förvånande många inte gör.

1. PRATA MED MÅLGRUPPEN

✔ Många företag allokerar stora resurser till att kommunicera med sina kunder och potentiella kunder. Ändå glömmer de ofta att prata med dem.

✔ Sociala medier har förändrat förutsättningarna för de allra flesta som driver en verksamhet – inte bara för de som aktivt vill kommunicera med sina kunder. Kunderna pratar redan med varandra om sin upplevelse av mötet med din verksamhet, den service de fått, hur bra dina produkter är och hur de står sig i jämförelse med andras. De förväntar sig att kunna föra en öppen dialog med andra kunder och att du som leverantör är intresserad av att delta i det samtalet. Om du vill ha möjlighet att kunna påverka det samtalet måste du vara en del av det. Deltar ni i diskussionen? Hur tar ni i så fall hand om och återkopplar diskussionen in i organisationen och till ledningen?

2. PRATA MED KUNDERNA
 
✔ Vår erfarenhet är att de allra flesta kunder är öppna för att prata om sina upplevelser när den som lyssnar verkligen bryr sig om vad de säger. Att ställa relevanta öppna frågor och lika öppet lyssna på svaren är en effektiv metod för att få återkoppling. Om det bara finns utrymme för att ställa tre frågor när du träffar en kund, pröva då med frågor av typen ”hur upplevde du ...” och följ upp med ”på vilket sätt menar du att ...” och ”hur skulle ... vara för att du ska vara (ännu mer) nöjd”.

✔ Exakt vilka frågor som är mest relevanta varierar naturligtvis mellan verksamheter och över tid. Det absolut viktigaste är att du utgår från kunden och kundens upplevelse och inte från era interna processer och ansvarsområden. Mycket sällan är den enskilda kunden intresserad av hela ert utbud eller insatt i alla era processer.

✔ Ställ sedan frågorna närhelst du träffar en kund och lyssna uppmärksamt utan att filtrera svaren. Låter du detta bli en god vana kommer du dels snabbt fånga förändringar och nyheter, dels snabbt bygga upp en referensram som underlättar tolkning av annan återkoppling som ni har tillgång till från er kundtjänst, butikspersonal, era säljare och era externa undersökningar.

✔ Vem är det då som är bäst lämpad att ställa den här typen av frågor till era kunder? Kanske är det du? Kanske är det butikschefen? Förmodligen är det båda. Fundera över hur detta påverkar strukturer som dokumentation och återrapportering samt vem som har möjlighet att agera på kundernas svar.

3. PRATA MED DINA MEDARBETARE 

✔ För att er kommunikation ska vara trovärdig är det viktigt att samma budskap bärs fram av era medarbetare som i andra kanaler. Säkerställ därför att dina medarbetare bär företagets budskap. De har hela tiden kontakter med kunder och potentiella kunder i sitt arbete och på fritiden. Om medarbetarna förmedlar en annan bild än den företaget vill nå ut med hamnar fokus lätt just på den skillnaden. Om den som lyssnar då har en starkare relation till medarbetaren än till företaget är det medarbetarens bild som uppfattas som trovärdig.


PER LÖFGREN
per.lofgren@milega.se
www.milega.se
031–105 490

Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 2 - 2018

Stefan Einhorn om konsten att göra skillnad


Vilken värld vill vi lämna vidare till våra barn? Vilket ansvar har jag själv för utvecklingen? Det är frågor vi måste ställa oss, skriver Stefan Einhorn i sin angelägna bok ”Konsten att...

Läs mer
Updatum - Förstasidan
Baserad på svar från 562 marknadsförare

Färsk rapport om marknadsförarnas arbetssituation


7 av 10 marknadsförare känner sig stressade över förväntningarna som finns på dem i deras yrkesroll. Det visar en färsk undersökning av marknadsförarnas...

Läs mer
Digital Brain Nordic

När Facebook och Google inte räcker till


Google och Facebook levererar fantastiska annonsprodukter för stora som små företag, enkelt att agera och enkla rapporter som är lätta att förstå. Men dessa...

Läs mer

Hur mycket vet du om den sociala generationen?


Johannes Gustavsson är 21 år och har redan mångårig erfarenhet av att jobba med digitala fenomen, som en av personerna bakom en av Sveriges första ungdomspoddar, en...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Lär dig förstå kundens beteenden

INGELA MAURITZON - Innovation Director, Danji

Att företag idag väljer att bygga sin verksamhet baserat på djup förståelse om sina kunder är för de mest framgångsrika organisationerna ingen nyhet. Det...

Läs mer

FILM: EXPERIENTIAL MARKETING - Paul Little 10 oktober 2018
(frukostseminarie)

>> Klicka på bilden för att se filmen

>> SE FILMEN (55 minuter frukostseminarie)

Experiential marketing är ett sätt att skapa genuina, minnesvärda upplevelser som involverar både varumärket och...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Därför fungerar Experiential Marketing

JCP’s projekt The Restaurant för Volvo tog Experiential marketing till sin spets.

Experiential marketing, upplevelsemarknadsföring, har de senaste åren blivit stort både i Sverige och internationellt. Traditionell reklam handlar om att verbalt och visuellt...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Samma utmaningar oavsett bransch


”Vilka är dina största utmaningar som marknadschef just nu? Och vilka utmaningar har dina kolleger?” De två frågorna lockade mer än ett dussin marknadschefer...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Bättre försäljning om hela företaget arbetar med Social Selling

Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen, hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag och är kursledare på IHMs nya kurs Digital and Social Selling.

En av de största förändringarna inom marknad/sälj är användandet av sociala medier för försäljning och marknadsföring. Här dyker ord som Content...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Ska marknadschefen bygga B2B-lojalitet
...är det värt det och i så fall hur?


Studier visar att lojala kunder handlar upp till 6 gånger mer än de kunder som bedöms som nöjda. Men vad är det som påverkar kundupplevelsen och gör en kund...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

”Probably the best team in the world”
– svenska Red Reserve utmanar världslagen

Red Reserves lag i Call of Duty, med bland andra Matthew ”SKRAPZ” Marshall , rankas som ett av världens bästa.

Nu utmanar ett svenskt företag världens stora inom esport. Med topprankade lag har Red Reserve, som är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget), på kort tid...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

EU-regler för digital upphovsrätt verkar vara att vänta. Vad innebär dessa regler mer konkret och kommer de att påverka vårt företags möjligheter till marknadsföring i sociala medier?


Det har varit många turer kring förslaget om en EU-rättslig harmonisering av den digitala upphovsrätten. Redan i september 2016 presenterade EU-kommissionen ett direktivfö...

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa