Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Söndagen den 16 december 2018 - klockan 13:32
MCPLAY - Toppbanner NY 2017
Frågor och svar från Wistrand advokatbyrå

Upphovsrätt i konkurs.


Erik Ullberg/Christel Rockström 2015-04-17


FRÅGA: En upphovsman har överlåtit alster med fri dispositionsrätt till kund. Vad gäller avseende copyrighten om kunden går i konkurs? Är förvaltaren fri att sälja denna vidare utan upphovsmannens samtycke eller återgår den till upphovsmannen?

SVAR: En upphovsrätt (copyright) består av två delar; den ideella rätten och den ekonomiska rätten. Den ideella rätten kan i princip inte överlåtas utan endast efterges för vissa särskilda ändamål.

Den ekonomiska rätten kan antingen upplåtas med en mer eller mindre begränsad nyttjanderätt (licens) eller överlåtas helt eller delvis.
Utgångspunkten är att kunden inte får vidareöverlåta upphovsrätten utan upphovsmannens samtycke. Ett undantag finns om överlåtelsen sker i samband med kundens rörelseöverlåtelse.

Om kunden säljer sin rörelse, eller del av denna, får den upphovsrätt som tillhör rörelsen ingå i överlåtelsen även utan samtycke. Det är inte klarlagt hur upphovsrätt ska hanteras inom ramen för en konkurs, men det finns några huvudlinjer och vissa åtgärder man kan vidta för att, så långt som möjligt, säkra sin rätt.
Konkursen påverkar i princip inte redan framställda exemplar och konkursboet har rätt att sälja dessa utan upphovsmannens samtycke.
En konkurs gör inte heller att upphovsrätten går åter till upphovsmannen.
Konkursboet har rätt att träda in i det avtal kunden träffat med upphovsmannen och om det till exempel är ett licensavtal ansvarar boet för alla licensavgifter.

Om konkursboet väljer att inte träda in i avtalet kan det sägas upp eller hävas enligt de villkor som gäller för avtalet.
I vissa avtal finns förbehåll om att avtalet ska upphöra eller att upphovsrätten ska återgå vid kundens konkurs, men det är oklart om en sådan skrivning är giltig mot ett konkursbo.

Konkursen innebär inte något avsteg från överlåtelseförbudet, utan konkursboet är förhindrat att vidareöverlåta rättigheterna om upphovsmannens samtycke saknas. Undantaget för rörelseöverlåtelse gäller dock även i förhållande till konkursboet.
Det finns inte något klart stöd för att en konkurs ger rätt att häva ett upphovsrättsavtal men det finns argumentation för att en upphovsman borde ges denna rätt.
Det finns därför ingen anledning att se en rätt som ”förlorad” bara för att kunden drabbas av en konkurs.
Istället bör man kontakta konkursförvaltaren och begära att rätten går åter.

Om förvaltaren anser att upphovsrätten saknar beaktansvärt ekonomiskt värde kanske den släpps för att undvika en tvist. För att ha en så god förhandlingsposition som möjligt vid en konkurs bör man se till att avtalet med kunden i) stadgar att avtalet upphör eller kan hävas vid en eventuell konkurs samt ii) inte ger kunden rätt att vidareöverlåta rätten.
För det fall man anar att en konkurs är på gång bör man kontrollera om det finns någon anledning att häva avtalet och i så fall överväga att göra detta innan konkursen inträffat.
En hävning innan konkursen är normalt bindande mot konkursboet och förhindrar även att konkursboet säljer redan tryckta exemplar.


Vill du veta mer? kontakta
Erik Ullberg (Göteborg) erik.ullberg@wistrand.se, 0706–626 21 76
Christel Rockström(Stockholm) christel.rockstrom@wistrand.se, 0709-50 72 45


Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer med närmare 200 medarbetare på kontoren i Stockholm och Göteborg. Sedan 1915 har vi levererat affärsjuridisk rådgivning av högsta kvalitet till privata och offentliga aktörer i svenskt och internationellt näringsliv.

Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 2 - 2018

Stefan Einhorn om konsten att göra skillnad


Vilken värld vill vi lämna vidare till våra barn? Vilket ansvar har jag själv för utvecklingen? Det är frågor vi måste ställa oss, skriver Stefan Einhorn i sin angelägna bok ”Konsten att...

Läs mer
Updatum - Förstasidan
Digital Brain Nordic

När Facebook och Google inte räcker till


Google och Facebook levererar fantastiska annonsprodukter för stora som små företag, enkelt att agera och enkla rapporter som är lätta att förstå. Men dessa...

Läs mer

Hur mycket vet du om den sociala generationen?


Johannes Gustavsson är 21 år och har redan mångårig erfarenhet av att jobba med digitala fenomen, som en av personerna bakom en av Sveriges första ungdomspoddar, en...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Lär dig förstå kundens beteenden

INGELA MAURITZON - Innovation Director, Danji

Att företag idag väljer att bygga sin verksamhet baserat på djup förståelse om sina kunder är för de mest framgångsrika organisationerna ingen nyhet. Det...

Läs mer

FILM: EXPERIENTIAL MARKETING - Paul Little 10 oktober 2018
(frukostseminarie)

>> Klicka på bilden för att se filmen

>> SE FILMEN (55 minuter frukostseminarie)

Experiential marketing är ett sätt att skapa genuina, minnesvärda upplevelser som involverar både varumärket och...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Därför fungerar Experiential Marketing

JCP’s projekt The Restaurant för Volvo tog Experiential marketing till sin spets.

Experiential marketing, upplevelsemarknadsföring, har de senaste åren blivit stort både i Sverige och internationellt. Traditionell reklam handlar om att verbalt och visuellt...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Samma utmaningar oavsett bransch


”Vilka är dina största utmaningar som marknadschef just nu? Och vilka utmaningar har dina kolleger?” De två frågorna lockade mer än ett dussin marknadschefer...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Bättre försäljning om hela företaget arbetar med Social Selling

Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen, hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag och är kursledare på IHMs nya kurs Digital and Social Selling.

En av de största förändringarna inom marknad/sälj är användandet av sociala medier för försäljning och marknadsföring. Här dyker ord som Content...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Ska marknadschefen bygga B2B-lojalitet
...är det värt det och i så fall hur?


Studier visar att lojala kunder handlar upp till 6 gånger mer än de kunder som bedöms som nöjda. Men vad är det som påverkar kundupplevelsen och gör en kund...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

”Probably the best team in the world”
– svenska Red Reserve utmanar världslagen

Red Reserves lag i Call of Duty, med bland andra Matthew ”SKRAPZ” Marshall , rankas som ett av världens bästa.

Nu utmanar ett svenskt företag världens stora inom esport. Med topprankade lag har Red Reserve, som är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget), på kort tid...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

EU-regler för digital upphovsrätt verkar vara att vänta. Vad innebär dessa regler mer konkret och kommer de att påverka vårt företags möjligheter till marknadsföring i sociala medier?


Det har varit många turer kring förslaget om en EU-rättslig harmonisering av den digitala upphovsrätten. Redan i september 2016 presenterade EU-kommissionen ett direktivfö...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Den 1 januari 2019 får vi en ny lotterilagstiftning. Vad innebär detta för reklamlotterier och tävlingar?


I juni 2018 antogs en ny spellag som träder i kraft den 1 januari 2019. Lagen medför en spelmarknadsreglering som öppnar för konkurrens på spelmarknaden.

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa