Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Lördagen den 24 februari 2018 - klockan 11:02
Madicon

VAD HINDRAR SMÅ BOLAG ATT UTVECKLAS OCH VÄXA? FÖRUTOM ATT SKAFFA KAPITAL?


Johan Cornell 2016-10-11


FRÅGESTÄLLNING
Det är mycket tal om att brist på kapital hindrar små företag att utvecklas och växa. Madicon har misstänkt att debatten är för snäv och att det kan finnas många andra hinder som inte blir belysta därför att debatten om kapitalbrist överskuggar andra hinder och svårigheter. Därför har vi ställt frågan om vad hindrar små bolag att utvecklas och växa förutom brist på kapital?

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
13 små bolag har deltagit. De har blivit tillfrågade vilka hinder för tillväxt de har eller har haft. Dessutom har Madicon gjort en egen bedömning av vad vi anser hindra vart och ett av bolagen att utvecklas. Bolagen har haft mellan 5 och 50 anställda och bolagen har grundats för att utveckla en teknisk upptäckt. Vi anser dock att slutsatserna av denna undersökning kan anses vara generella för de flesta små bolag oavsett om de grundats på en teknisk upptäckt, för att sälja tjänster, som handelsbolag eller något annat. Undersökningen gjordes 2015. Alla bolagen har fått samma frågor.

SUMMERING AV UNDERSÖKNINGEN
I tabellen nedan anges hur många bolag som har ett visst hinder eller svårighet för att växa och utvecklas. Antal bolag är summan av bolagens egen åsikt och Madicons bedöming. I 80 % av fallen har Madicon och bolagens bedömning varit densamma.

antal bolag                     med detta hinder
10                                    brist på resurser och metoder för försäljning och nära kundkontakt
  6                                    svårigheter att öka produktionen 6 kompetensen i styrelsen (3) eller                                           brist på ledarskap (3)
  4                                    brist inom produktutveckling
  3                                    brist på kostnadsmedvetande

KOMMENTARER TILL UNDERSÖKNINGSRESULTATET

Kapitalbrist
Undersökningens idé var att lägga hindret med kapitalbrist åt sidan. Det måste dock nämnas att alla företagen har detta problem återkommande. Ett nästan lika allvarligt problem som kapitalbristen i sig är att kapitalanskaffning tar mellan 25 och 50 % av VDs tid.

Försäljning
Det handlar om flera olika typer av problem relaterat till försäljning och kunder. Vi kan summera det och säga att de flesta problem faller tillbaka på brist på erfarenhet av försäljning. Det vanligaste är att man tvekar att sätta till mer säljresurs oftast för att undvika mer utgifter. Även för de små bolagen skulle det vara en liten kostnad och en liten risk att ta in en extra säljare. Man ser det ofta som att risken är hela säljarens kostnad men så är det egentligen inte eftersom man vet att mer säljresurs ger mer försäljning. Man är bara inte säker på att merförsäljningen motsvarar hela merkostnaden. Man saknar uppfinningsrikedom antingen för att hitta billiga lösningar eller för att hitta en enkel finansiering av den extra säljresursen.
Det kan vara en fråga om utbildning av agentens säljare eller fokus för agentens säljare. Vanligt är också att man inte träffar rätt personer hos kunden, inte träffar tillräckligt många olika personer hos kunden eller inte tillräckligt ofta.

Kompetensen i styrelsen
Hos 3 företag var detta ett problem när undersökningen gjordes. De flesta hade dock haft problemet tidigare. Problemet är att styrelsen saknar erfarenhet av att utveckla företag och alltså inte förstår vad de kommande svårigheterna blir eller hur de kan lösas. Detta gäller särskilt de första åren efter att företaget bildats. Styrelsen blir inget stöd för VD eller kan inte tillsammans med VD lägga en strategi för bolagets utveckling.

Brist på ledarskap
Detta problem är inte speciellt för små företag men får större konsekvenser i ett litet företag, där ledarens funktion som ledare är vital men där ledaren fyller mer än ledarfunktionen eftersom bolaget är litet. Ledaren kan behöva fylla funktioner som i större företag kallas VD, projektledare, försäljningschef, ekonomichef och finanschef. Det är inte ovanligt att styrelsen inte har insett att ett affärsinriktat ledarskap behövs.

Brist inom produktutveckling
Det handlar om att produkten inte är helt färdigutvecklad eller någon produkt inte är tillräckligt anpassad till särskilda kundkrav.

Brist på kostnadsmedvetande
Enligt Madicons åsikt skulle 3 företag i undersökningen kunna hålla ned kostnaderna mer än de gör. De företagen finns bland dem som lyckats skaffa mycket kapital.

ANNAT SOM FRAMKOMMIT I DISKUSSION MED BOLAGEN
• Nästan alla har upplevt patentfrågorna som svåra och tidskrävande.
• Juridisk och ekonomisk kompetens är viktig och måste tillföras, särskilt i början.
• Inom ett bolag kan rymmas flera bra idéer, och då kommer några i skymundan.
• 3-5 bolag av 13 undviker att gå till kapitalmarknaden. De klarar sig genom att vara sparsamma, skaffa bidrag, uppdragsforskning och genom att sälja produkter.
• Ovanliga åsikter
     • Någon försöker klara sig utan bidrag för att inte bli beroende av bidrag.
     • Någon gör inga stora ansträngningar angående patent. Patenten anses svåra att få heltäckande och svåra att kontrollera.
• Åtminstone 1 bolag hade ägts av ett projektutvecklingsbolag och det var framgångsrikt för att utveckla det företaget.
• I åtminstone 2 fall kan man ställa frågan om tekniken är tillräckligt utvecklad för att dra på sig stora kostnader.
     • Men i några fall kan man ställa den motsatta frågan; borde man inte satsa mer med tanke på potentialen?
• Uppfinnaren eller upptäckaren är i högst 3 av de undersökta bolagen den som driver bolagets utveckling, däremot är han kvar som en av ägarna.
• I 8-9 av 13 bolag tänker sig ägarna att sälja hela bolaget vid lämpligt tillfälle.
• Endast 3 av 13 har en vision om att göra bolaget stort och på något sätt ha kontroll över produktionen.
     • Några vill sälja för att få pengar.
     • Flera ser det som för svårt att göra bolaget stort, för svårt att skaffa allt kapital som skulle krävas, för svårt att bli internationella.
     • Ju mer erfarenhet bolaget/personen har desto överkomligare ses dessa svårigheter.


Johan Cornell
Business Sherpa, Madicon
Mail: johan.cornell@madicon.se
Tel: +46 722 475 322
www.madicon.se


Tipsa en vän     Skriv utAndreas Carlsson - Från idé till succé
Andreas Carlsson - Från idé till succé

Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Går i morfars fotspår.

Morfar och Karl-Bertil Jonsson – två personer som har format Andreas Carlsson till den inspiratör, kreatör och visionär han är i dag.


Han har skrivit låtar för världsartister och...

Läs mer
Updatum - Förstasidan
Artikel från IHM Business School

Den analoga hjärnan i en digital tillvaro


Hur hanterar hjärnan den nya digitala tillvaron? Vilka faktorer påverkar förmågan att tänka, möjligheten att minnas och viljan att förändras? Jag samtalar...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

E-sporten värd miljarder kronor
– var finns de svenska företagen?


E-sporten växer så det knakar. I år beräknas marknaden öka med 41 procent till drygt åtta miljarder kronor. 2020 väntas den vara värd 12,5 miljarder kronor,...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Nej, Facebook dör inte i år heller!


Under många år har media förhoppningsfullt skrivit på Facebooks dödsruna. Inga unga använder Facebook, inga gamla använder Facebook, medelålders anvä...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Maxa Snacket i en uppkopplad värld.


Att vara marknadsförare har aldrig varit så utmanande som idag. Det har heller aldrig funnits så oändligt många möjligheter att lyckas. Men framgång för...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Beteendestyrd marknadsföring i ljuset av nya dataskyddsregler


De flesta har vid det här laget säkerligen nåtts av det omfattande informationsflöde som florerar kring EU:s nya Dataskyddsförordning, GDPR, vilken börjar gälla...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Analyser för bättre kundkännedom.


>> Författaren Stig Johansson ska en gång ha sagt, ”Vi lär oss tala någon gång i ettårsåldern - långt senare lär sig ett fåtal...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Vi fick tillgång till all världens data. Du kan aldrig ana vad som hände med varumärket.


Färsk forskning visar att klickjakt och kortsiktiga ROI-mål i längden leder till att varumärket utarmas. Hårt riktade digitala säljkampanjer fångar lä...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Så skapar du attraktiva videoannonser för sociala medier.


Alla vill veta det hemliga receptet för att skapa attraktiva och kostnadseffektiva videos för sociala medier. I den här artikeln ska vi titta närmare på den första...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Therese Manus om World Public Relations Forum 2018


Den 22–24 april 2018 arrangeras World Public Relations Forum – världens största internationella konferens för yrkesverksamma inom kommunikation och PR. Norge är fö...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Reklam har aldrig varit viktigare.

Erik Ridman, kommunikationschef HiQ

Jag vågar lova att inom några år så är HiQ även en av de ledande reklambyråerna i Norden – om till och med inte den ledande. Redan i dag är en stor...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

BONZAI cases


Företaget Yara, som tillverkar gödningsprodukter, och den ideella organisationen Barnfonden, som arbetar för att förbättra utsatta barns villkor, kan tyckas vara två...

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa