GBG logotype

Söndagen den 18 februari 2018 - klockan 02:32
NYHETER

Ny organisation för samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer ersätter Idékom

Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi byter namn till Överenskommelsen Göteborg för att bättre harmoniera med den nationella överenskommelsen. samtidigt tog Idékom på sitt sista möte ett beslut att ersätta benämningen social ekonomi med Civilsamhällets organisationer, även det för att bättre harmoniera med den nationella benämningen.

Civilsamhället är en viktig part för att nå målet om ett jämlikt Göteborg. Nu upphör Idékom och ersätts av en ny organisation som ska göra...

Läs mer
NYHETER

Målet är ett cykelkök i varje stadsdel

År 2025 ska Göteborg vara, om än inte en bilfri stad, så åtminstone en stad där invånarna cyklar betydligt mer än idag.

Cykelkök ska öka det hållbara resandet i staden, öka rörligheten och bidra till hälsosammare miljöer. Det handlar om ekonomi, återvinning och om fysisk...

Läs mer
I STADSDELARNA

Fokus Förening har fokus på samarbete med många aktörer 

Fokus Förening anordnar Street Games, Indoor Games, Winter Games och simskola och är drivande i Fritidsbanken där barn och ungdomar kommer kunna låna utrustning för att kunna utföra fritidsaktiviteter.

I Frölunda har flera föreningar skapat en gemensam organisation - Fokus Förening. I samarbete med de två stadsdelsförvaltningarna, med andra föreningar i området...

Läs mer
I STADSDELARNA

SOS Barnbyars nystartade ungdomscenter i Hammarkullen ska nå ensamkommande barn som bor i egna hem

<span>Generalsekreterare Catharina Gehrke (mitten) med mentorerna Emma Sköld och Eman Khalif</span>

Den 18 januari öppnade SOS Barnbyar ett ungdomscenter i Hammarkullen som ska fånga upp ensamkommande ungdomare som lever hos släktingar eller bekanta. Det är en grupp som må...

Läs mer
TEMA: Jämlikt Göteborg

Familjecenter i stadsdelarna blir nav i arbetet med att ge små barn goda förutsättningar

Katarina Othelius leder arbetet med att skapa goda förutsättningar för små barn inom Göteborgs Stads satsning Jämlikt Göteborg.

Jämlikt Göteborgs första fokusområde har familjen i centrum. Det handlar om att organisera verksamheter runt olika familjecenter, men också om att läsa för barnen...

Läs mer
NYHETER

Förorternas föreningsliv i förändring

<span>– Idag finns en större distans mellan de som leder föreningarna och medlemmarna. Vi har alltmer så kallade postgiromedlemmar som betalar sin medlemsavgift, men i övrigt inte är särkilt aktiva. Detta samtidigt som de som driver föreningen i allt större utsträckning är professionella. Det vill säga har lön och arbetar inom föreningslivet, säger Lisa Kings.</span>

Föreningslivet i förorterna går från att vara röstbärare till utförare, från att få bidrag till ersättning och mot en tendens att snabbt fö...

Läs mer
NYHETER

Samarbetet runt flyktingmottagandet förra året gav bra resultat


I en skrift från Social resursförvaltning har 22 personer från Göteborgs Stad fått berätta om flyktingmottagandet sommaren och hösten 2015. En av dem är...

Läs mer
NYHETER

Göteborgs Överenskommelse om samverkan har utvärderats av en extern konsult

Göteborgs &Ouml;verenskommelses utvärderingskonferens lockade ungeför nittio deltagare. Alltifrån politiker och tjänstemän på olika nivåer inom Göteborgs Stad,  till representanter för stora och små idéburna organisationer.

I Göteborg finns det en struktur att bygga samverkan på och det finns en vilja. Tillsammans med idéburna organisationer har vi kommit en bit på väg, men vi måste...

Läs mer
NYHETER

Föreningar och Göteborgs Stad utbildar gemensamt om hiv och bemötande


Överförs hiv verkligen inte längre? Hur påverkar våra fördomar livskvaliten för dem av oss som lever med hiv? Tillsammans med RFSU har Social resursfö...

Läs mer
NYHETER

Överenskommelsen har gett bra resultat - men en hel del återstår

Marina Johansson (S) är övertygad om att samarbete med den idéburna sektorn är en av framgångsfaktorerna i arbetet att möta många av utmaningarna som Göteborg står inför.

Mycket har hänt inom samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi och mycket återstår. Det är en enkel sammanfattning av utvärderingen av Överenskommelsen...

Läs mer
LEDARE

Vi går från ord till handling

<span style=\

2010 bildades samverkansrådet Idékom. Ledamöterna består av politiker, tjänstepersoner och representanter från idéburen sektor. Idékom är ett...

Läs mer
NYHETER

World Aids Day - ett nätverk som gör skillnad 


Vissa myter biter sig fast i medvetandet. Det kan vara sådana som bygger pårädsla eller okunskap, men som trots det betraktas som sanningar. Ännu idag, trettiofyra år...

Läs mer
I Landet

Idénburna organisationer och Länsstyrelsen i Stockholm samarbetar om ensamkommande barn som avviker

Enligt migrationsverket försvinner ett stort antal barn varje år som söker asyl i Sverige. I Stockholm har Länsstyrelsen bildat ett regionalt nätverk tillsammans med andra...

Läs mer
I LANDET

Föreningslokaler hyrs ut för konferenser

Christoph Lukkerz från Nätverket - Idéburen sektor Skåne vill öka möjligheterna för idéburna att bli leverantörer till Region Skåne genom lokaluthyrning.

Föreningslokaler runt om i Skåne matchas mot Region Skånes behov av konferensanläggningar. Ett konkret resultat av Överenskommelsen Skåne, som ger ett mervärde...

Läs mer
I LANDET

Region Skåne upphandlar utifrån Överenskommelsens sex principer

Hur fungerar Överenskommelserna i landet? Finns det några goda exempel? Ja, det finns flera. Ett av dem kommer från region Skåne och handlar om upphandling. I en åtta...

Läs mer
NYHETER

Positiv samverkan mot negativa umgängen

Nya kontakter med skolor, nya lärdomar om mellanstadiebarns villkor, aktiviteter för barnen och bättre förutsättningar för deras förädrar att förstå...

Läs mer
NYHETER

Sociala företag skapar jobb och hållbart samhälle

Ett stort antal sociala företag tog chansen att ställa ut och berätta om sina verskamheter.

Två ministrar, en inköpsdirektör från Region Skåne, ett stort antal företrädare för sociala företag och en rappare - Vic Vem. Tillsammans bjöd de...

Läs mer
I STADSDELARNA

Medskapande och Learning Village i Norra Hisingen


I Norra Hisingen är lyssnandet och lärandet i centrum när stadsdelen jobbar med civilsamhället. Det handlar om närvaro och att mötas i ögonhöjd, att leva i...

Läs mer
FÖRDJUPNING

Hur väl representerar svenska intresseorganisationer den svenska opinionen

Intresseorganisationer representerar olika gruppers intressen och frågor i samhället. Innebär detta att intresseorganisationerna även representerar den svenska opinionen och att...

Läs mer
NYHETER

Nyanlända utbildas i trafiksäkerhet


För sjätte året i rad anordnar Nationella föreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) en heldag där nyanlända kan lära sig mer om trafiksä...

Läs mer
Mest lästa