Information och nyheter från Pappers avd 143
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Pappers avd 143:s Medlemsförsäkringar 2019 


Pappers avd 143 2016-01-11

DETTA INGÅR I DITT MEDLEMSKAP
Medlemsolycksfall – fritid
* Olycksfallsersättning  * Akutersättning * Sjukhusvistelse * Tandskador * Rehabilitering  * Övriga kostnader * Kroppsskadeersättning * Medicinsk invaliditet
*  Krisbehandling

Barngruppliv
  Försäkringsbelopp 35.000 kr

Kompletterings tjänstegrupplivförsäkring K-TGL
 Gäller för medlem som inte omfattas av TGL

Hemförsäkring
* Egendomsskydd * Ansvar * Rättsskydd * Överfallsskydd * Reseskydd 
* Krisförsäkring * ID-stöld *Juristhjälp 3 tim/år telefon/skype.

Diagnosförsäkring
 50.000 kr

Grupplivförsäkring
Dödsfallskapital 6 prisbasbelopp 

Sjukförsäkring
 Ersättning vid arbetsoförmåga 5 % av pbb/mån. 90 dagars karens.

DETTA KAN DU TECKNA SJÄLV
Sjuk- och efterlevandeförsäkring för medförsäkrad 

Ersättning vid arbetsoförmåga per månad efter 90 dagars karens. Kostnadsersättning, ett engångsbelopp som utbetalas efter 90 dagars karens 
Dödsfallsersättning  
Diagnosersättning 

Medlemsolycksfall – Fritid för medförsäkrad

Olycksfallsersättning  Akutersättning  Sjukhusvistelse  Tandskador  Rehabilitering  Övriga kostnader  Kroppsskadeersättning  Medicinsk invaliditet  Krisbehandling

Medlemsbarn ( premie per månad, se tabell )
 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom till och med 25 år


KOMPLETTERINGAR DU KAN GÖRA
 Bostadsrättstillägg  Allrisk ( Otursskydd )  Resklar ( Utökat reseskydd )  Villaförsäkring  Småbåt  Skog  Gravidförsäkring  Husdjur  Bilförsäkring
Förmånliga försäkringar för Din trygghet
Tack vare ditt medlemskap har Du möjlighet att teckna fler för- månliga försäkringar via Folksam. Du som har hemförsäkring via Pappers får dessutom rabatt på försäkringen för villan, bilen, fri- tidshuset, hunden och katten. Det kan sänka dina månadskostnader med flera hundralappar.                                                                      
Innan du går i pension, kontakta avdelningen eller Folksam för att anpassa ditt skydd till din nya livssituation.

Fullständiga villkor
Ovanstående rader ger en kort beskrivning av Pappers avd 143:s försäkringar. Vid en skada gäller de fullständiga villkor som du kan hämta via www.folksam.se.                                                                 

Prisbasbeloppet för 2019 är 46.500 kr
* Om det finns två kollektiva hemförsäkringar under samma tak så ingår allrisk försäkringen.*

Kontakta Folksam
Kundservice  0771-950 950 eller folksam.se
Vid skada   0771-960 960 eller folksam.se
Folksam lokalt
Besöksadress Ö-vik, Lasarettsgatan 5
Gunnar Lindström  070-831 6179
Din Rådgivare om du behöver råd, hjälp eller en personlig försäkringsgenomgång ( ej skador )
Maria Edlund  072-582 64

Skriv ut
Kalender
Tipsa redaktionen

--------------------------------------

KONTAKT
--------------------------------------
--------------------------------------


Läkarvårds- resebidragskassa >>


Mest lästa
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Pappers avdelning 143
Ansvarig utgivare:   Pappers avd 143
Webmaster:   Kristina Sjöblom
Redaktion:   Kristina
Måndagen den 26 augusti 2019 - klockan 11:55