Information och nyheter från Pappers avd 143
Förstasidan
Artiklar

Referat från avd. 143:s styrelsemöte 28/4 2017.


Kristina Sjöblom 2017-06-15

Vi har ett nytt treårigt avtal mellan Skogsindustrierna och Pappers som ger en känsla av arbetsro.

Avtalet ger första året 569kr plus 0,2% i avsättning till delpension. Andra året 522kr plus 0,2% i avsättning till delpension. Tredje året ger 620kr plus 0,2% i avsättning till delpension. Delpension kommer även de under 25 år att omfattas av.

Man är också överens om att den totala arbetstiden inklusive övertid endast i undantagsfall kan överskrida 70 timmar.


För nyanställda gäller sen tidigare att de första fem åren i ATK-kontot avsätts i pensionspremier. Undantag införs tillsvidareanställd sägs upp och sedan återanställs av samma arbetsgivare eller annat bruk inom samma koncern. Dessa har då rätt att välja som vanligt mellan ledig tid, kontant eller pension.

Företrädesrätt till återanställning ska inte gå att gömma i kortare visstidsanställning om den är maximalt 4 månader. Arbetsgivaren måste då underrätta lokalt fack om de ska tillsvidareanställa, detta för att lokalt fack ska kunna begära förhandling om frågan.

Då det gäller anlitande av entreprenörer och underentreprenörer, ska förhandlingsrådet utreda frågan. Sirius arbetsmiljögrupp ska kunna vara behjälplig för att se över befintliga utbildningar och verktyg och vid behov utveckla nya. Ett speciellt fokus ska finnas på upphandling av entreprenadtjänster både när det gäller förhållandet beställningsföretag/entreprenör och entreprenör/underentreprenör. Frågor att belysa är arbetsmiljö och säkerhet.

Förbundet håller på med att utarbeta en strategi för våra tre avtal, kollektivavtalet, allmänna anställningsvillkor och samverkansavtalet. Den ska i första hand fokusera på avtalen i andra hand på samverkan inom LO. I och med att Pappers står utanför Facken inom industrin medans vår motpart Industriarbetsgivarna blivit en del i vad som påverkar hur vi kan förhandla och med vilken turordning. Vi kommer att få vänta tills det så kallade ”märket” är klart innan vi får ett avtal i Pappers. Det är även viktigt att vi inom Pappers kan verka och synas i EU sammanhang via federation-Industry All European Trade Union. Även samarbete i EWC blir viktigare ju mer internationella våra koncerner blir. Många av dem har också internationella ägare.

Avslutningsvis några ord om tandvårdsförsäkringen T-70. Vi har i många år sett att kostnaden har ökat fortare än vi fått in pengar till försäkringen. Trenden verkar nu vara att det går jämt upp men frågan vi brottas med är hur mycket ska ersättas? Ska vi bara ersätta efter landstingens riktpriser eller ska det finnas ett tak för ersättning? Vi tar gärna emot synpunkter på hur detta kan lösas.

Vid pennan Per Jonsson


Skriv ut
Kalender
Tipsa redaktionen

--------------------------------------

KONTAKT
--------------------------------------
--------------------------------------


Läkarvårds- resebidragskassa >>


Mest lästa
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Pappers avdelning 143
Ansvarig utgivare:   Pappers avd 143
Webmaster:   Kristina Sjöblom
Redaktion:   Kristina
Lördagen den 23 mars 2019 - klockan 04:01