Information och nyheter från Pappers avd 143
Förstasidan
Artiklar

« Föreg.  


Sju skäl för en drogfri arbetsplats


Mia Gidlöf 2005-05-10

Det som är bra för medarbetarna är bra för hela organisationen! 1. Ekonomi. Det är lönsamt att förebygga missbruk. Varje timme som en medarbetare är borta eller arbetar ineffektivt kan mätas i pengar. Det handlar bland annat om kostnader för förlorad produktion och korrigeringar på grund av felaktigt eller dåligt utfört arbete. Flera studier visar att alkohol och droger kostar företagen cirka 2,5 procent av den totala lönesumman inklusive arbetsgivaravgifter. 2. Utveckling. Företag med många arbetsskador, hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning har svårt att skapa resurser för utveckling och fortlevnad. 3. Trivsel och arbetsglädje. Missbruk leder till vantrivsel, ilska, frustration och oro, både för missbrukaren och arbetskamraterna. Det går åt mycket energi för att dölja eller tala om problemen, istället för att göra något åt dem. 4. Hälsa. Missbruk leder till sociala, psykiska och medicinska problem. Det handlar bland annat om sömnsvårigheter, högt blodtryck, magproblem, huvudvärk och ökad känslighet för infektioner. De flesta som får besked om att hög alkoholkonsumtion är negativt för hälsan kan lägga om sina vanor och minska sin konsumtion. 5. Säkerhet. Den som är påverkad av alkohol eller droger utgör en säkerhetsrisk, för sig själv, sina arbetskamrater och sina kunder. 6. Kvalitet och produktivitet. Alla företag är beroende av de varor eller tjänster de producerar och den service de ger. Lönsamhet och överlevnad hänger nära samman med kvalitet och produktivitet. Kvalitetsbrister och låg effektivitet inom en del av organisationen kan dessutom leda till störningar i andra funktioner. 7. Lagen. Lagstiftningen har stor betydelse för skapandet av goda arbetsmiljöer. När det gäller alkohol- och drogfrågor ger såväl arbetsmiljölagen som lagen om anställningsskydd, en bra grund. Arbetsgivaren ansvarar också för att arbetsplatsen har en alkohol- och drogpolicy samt handlingsplan i dessa frågor. På ALNA's webbplats finns mycket att läsa.

Kommentera     Skriv utKalender
Tipsa redaktionen

--------------------------------------

KONTAKT
--------------------------------------
--------------------------------------
Mest lästa
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Pappers avdelning 143
Ansvarig utgivare:   Pappers avd 143
Webmaster:   Kristina Sjöblom
Redaktion:   Kristina
Lördagen den 6 juni 2020 - klockan 10:54