Tisdagen den 27 februari 2024 - klockan 20:34

Pappers avd. 96 är fackföreningen som organiserar de kollektivanställda på Gruvöns Bruk i Grums.

Mest lästa

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Lön 2020


Fredrik Nilsson 2020-11-05

Information om lönerna 2020 

1. Lokala lönehöjningar fr o m den 1 november 2020

 

 a) Utgående månadslöner höjs generellt med 399 kronor. Till de lokala parternas förfogande ställs ett ytterligare utrymme om 398 kronor att fördelas i lokal förhandling och enligt gällande grundläggande principer för lönesättningen enligt § 2 punkt 2 och därtill knutna kommentarer i ”Kollektivavtal mellan Industriarbetsgivarna och Pappers” samt med utgångspunkt från därpå byggda lokalt överenskomna lönesystem. 

 

  Om parterna konstaterar att enighet om fördelning enligt ovan inte kan uppnås gäller följande. Utgående månadslöner höjs generellt med 717 kronor. Till de lokala parternas förfogande ställs ett ytterligare utrymme om 80 kronor att fördelas i lokal förhandling och enligt gällande grundläggande principer för lönesättningen enligt § 2 punkt 2 och därtill knutna kommentarer i ”Kollektivavtal mellan Industriarbetsgivarna och Pappers” samt med utgångspunkt från därpå byggda lokalt överenskomna lönesystem. 

 

  Om parterna konstaterar att enighet om fördelning ändå inte kan uppnås gäller följande. Arbetsgivaren beslutar om fördelningen av den lokala lönepotten om  80 kronor enligt gällande grundläggande principer för lönesättningen enligt § 2 punkt 2 och därtill knutna kommentarer i ”Kollektivavtal mellan Industriarbetsgivarna och Pappers” samt med utgångspunkt från därpå byggda lokalt överenskomna lönesystem. 

 

  Anmärkning

 

  Vid fördelningen av det lokala löneutrymmet om 80 kronor tillämpas följande förhandlingsordning:

 

- Om inte de lokala parterna enas om annat ska löneförhandlingarna vara avslutade senast tre månader efter ordinarie revisionstidpunkt, såvitt part inte dessförinnan frånträtt förhandlingen.

 

  - Lokal part har rätt att föra frågan till central förhandling.

 

  - Central part har rätt att överlämna frågan för slutligt avgörande till lönenämnden Industriarbetsgivarna – Pappers.

 

  - Lönenämnden består av två representanter för Industriarbetsgivarna, två representanter för Pappers och en av parterna gemensamt utsedd opartisk ordförande. Lönenämnden ska besluta om fördelning av 80 kronor har skett i enlighet med vad som föreskrivs enligt punkten a) tredje stycket ovan.

 

 b) Vid tillämpning av reglerna om omplacering är endast utrymmet om 399 kronor respektive 717 kronor att betrakta som generell höjning.  


Skriv ut
**********************
HÄR FINNS VI:
**********************
Här finns vi

Röda Baracken, Gruvön
Ingång från söder

Expeditionstider:
Mån-Fre 09:00-15:00
Tfn: 0555-417 93


Röda Baracken, Gruvön

Öppettider:
Mån - Fre 07:00-16:00
Lunch 11:30-12:30
Tfn: 0555-417 93

**********************