Söndagen den 4 juni 2023 - klockan 13:35

Pappers avd. 96 är fackföreningen som organiserar de kollektivanställda på Gruvöns Bruk i Grums.

Mest lästa

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Månadsinfo. Januari


Bo Knöös 2018-02-02

Hej på er!

Hoppas ni har haft en trevlig jul och ett bra nyår. Själv har jag bara tagit det lugnt och vilat upp mig, vilket lär behövas om man tittar på vad som komma skall. Början av januari har varit relativt lugnt på förhandlingsfronten. De enda sittningarna vi har haft hittills är ang. de övertaliga. Förhandlingarna pågår och det känns som om vi står alldeles för långt isär för att lösa detta lokalt.


Vad sysslar vi annars med nere i baracken…? Vi har en kongress på gång i maj, så förarbetet har börjat med att gå igenom Pappers Stadgar, som kommer att ändras i vissa avseenden, samt Avtalsstrategi 2030. Detta handlar således om kollektivavtalet, lönebestämmelserna, villkorsfrågor, trygghetssystem och övriga villkor inför 2020-talet. Med andra ord en massa läsning av rapporter.

På tal på förhandlingar så har vi börjat spåna på lokalavtalsförhandlingarna om vilka krav vi ska ha i år. Som alla vet så har vi 50% generellt samt 50% som vi kan komma överens med företaget om var de ska placeras. Lyckas vi inte komma överens med företaget betalas 40% (av dom sista 50%) ut generellt och de resterande 10% har bolaget rätt att placera ut i befintligt lönesystem efter förhandling. Vad det blir i pengar har jag inte räknat ut än men det kommer. Har ni några  förslag (behöver inte vara löner utan även andra förmåner) som ni vill att vi ska ta upp med företaget så hör gärna av er.

Vi hoppas också att bolaget någon gång börjar med lönesättningen för KM7, för där kan man inte ignorera oss.Enligt kollektivavtalet så bestäms lönerna genom lokal överenskommelse och fastställs i lokalavtalet. Vi skulle också vilja vara med och bestämma hur arbetsbeskrivningarna ska se ut enligt samverkansavtalet, men där verkar bolaget köra sin egen linje och bestämma allt själva utan insyn från vår sida.

På den tvärfackliga delen har man i Solna börjat titta på ett ramverk för olika befattningstyper där man ska kartlägga alla befattningar vi har inom koncernen för att kunna harmonisera lönerna mellan bruken, samt se till att vi har marknadsanpassade löner från toppen och ner. Hur detta ska gå till och vem som ska betala kalaset håller man på att utreda. Tjänstemännen har börjat i år och kollektivsidan ska tittas på nästa år. Vi får väl se om det blir något av detta, men man kan ju alltid hoppas, då vi på Gruvön har halkat efter på en del positioner även om vi har kommit upp oss i listan enligt DA. Allt kommer ju slutligen att handla om kostnader.

På tal om Dagens Arbete så har vi enligt lönelistan tagit några kliv uppåt, detta beror dock inte på att vår löneutveckling har varit bra utan på att föregående års uppgifter har varit felaktiga. Årets siffror är framtagna av HR och ska enligt uppgift vara det vi tjänar.

Benify återlanserades ju ifjol under namnet ”Flisstacken” och i samband med detta utökades friskvårdbidraget till 3000:- då vi inom referensgruppen upptäckte att skillnaderna mellan bruken samt HK i Solna var stora. Solna hade t.ex. redan 3000:- och vi fick 75% av totalkostnaden upp till 1500:-. Det visade sig att dom fackliga organisationerna hade ett protokoll som sa att alla enheter inom BillerudKorsnäs ska ha lika villkor när det gäller friskvårdsbidraget. Frövi och Gävle fick t.ex. 2000:- i bidrag men deras kom ifrån Sociala Fonden. Nu ska allt vara kompenserat så alla enheter får lika mycket. En nyhet som under våren kommer att lanseras är ”Life Plan” som är ett databaserat system som beräknar pensionen, mer info senare. Gå gärna in på sidan då det finns en del bra erbjudanden, man jobbar just nu mycket med web-baserade företag så att alla kan göra bra dealar och inte enbart de som bor runt storstäderna.

Vi har även fått ett EU direktiv hängande över oss, GDPR (General Data Protection Regulation) vilket behandlar hur vi hanterar datauppgifter. Mycket av personuppgifterna vi har ligger på företagets servrar, så för dom är företaget ansvarigt. Vad vi har ansvar för är medlemsregister och dyl. där vi måste se över säkerheten och upprätta en handlingsplan för att stärka säkerheten enligt Dataskyddslagen.

I mitten av januari kom beskedet om att Anita Sjölander sagt upp sig för att ta ett kliv uppåt i karriären. Så nu har jobbet för att hitta en ersättare börjat så vi får väl hoppas att HR + ledningen i Solna lyckas få fram en bra kandidat som tycker att samverkan är av nytta och inte får en fackligt fientlig chef som gör att vi stångar oss blodiga.

Jag var även med HSO-gruppen tillsammans med ledningsgruppen i Karlstad och diskuterade skydd & säkerhet, vad som fungerat bra, vad som fungerat mindre bra samt vad vi kan göra bättre. Det var högt till tak och vi fick fram en handlingsplan som går att arbeta efter. Allt handlar om samverkan samt kommunikation i slutändan.

Sammarbetet med 6F fortsätter, går dock trögt då varken bolaget eller NCC jobbar speciellt snabbt när det gäller att ta fram listor på vilka företag som jobbar inom Next. För er som inte vet vad 6F är så kan jag säga så här, det är en sammanslagning av flera olika fackförbund, Byggnads, Målarna, Elektrikerna, Seko och Fastighetsanställdas Förbund. Transport var det 6:e förbundet men p.g.a. olika orsaker valde de att hoppa av, dock är de med i vårt samarbete på Gruvön. Där är även IF Metall närvarande. Uppdraget vi har är att se till att alla avtal följer gängse regler och avtal.

Jag och Stefan (SHSO) tillbringade en heldag i Dömle med ledningsgruppen, de flesta cheferna samt ett antal kollektivanställda. Vi fortsatte arbetet med Next Gruvön som i grunden är ett bra upplägg där förbättringsarbetet fokuseras på de fem områdena Säker Arbetsplats, Människor, Rätt Kvalitet, Effektiv Produktivitet och Hållbarhet. Jag fick tillsammans med Kristin Isrealsson, Jan Piscator, Stefan Nilsson och Mats Fransson ett delområde inom Människor. Där framkom att vi har ett behov av traineeprogram även för kollektivanställda så vi kan ta tillvara på kompetens inom avdelningarna i samband med pensionsavgångar. Vi tog även upp frågan om ordning & reda där vi kom fram till att en attitydsförändring måste till på Gruvön då vi inte längre kan förlita oss på att NÅGON ANNAN alltid ska göra jobbet. Även här handlar det om samverkan och inte bara samverkan mellan företaget och facket utan om samverkan mellan befattningar, inom skiftet, mellan skiften, mellan avdelningar, mellan chef och arbetare, kort sagt samverkan på samtliga plan.

Vi kommer i år att få en ny Medarbetarundersökning där man kommer att införa ett nytt index på Psykosocialt arbetsmiljöindex. Undersökningen kommer att skickas ut i mars och det ÄR viktigt att alla svarar annars kan vi inte göra vår röst hörd om vi har några problem med arbetsmiljön, chefer eller dyl. Jag vet att vi fyller i denna och oavsett resultat händer inget men denna gång har jag förhoppningar om ett bättre utfall/uppföljning då detta kommer att dras i vår gruppering i Solna.

Det var det för januari vi hörs snart igen.

Bosse


Skriv ut
**********************
HÄR FINNS VI:
**********************
Här finns vi

Röda Baracken, Gruvön
Ingång från söder

Expeditionstider:
Mån-Fre 09:00-15:00
Tfn: 0555-414 87


Röda Baracken, Gruvön

Öppettider:
Mån - Fre 07:00-16:00
Lunch 11:30-12:30
Tfn: 0555-413 33

**********************