Torsdagen den 22 oktober 2020 - klockan 02:48

Pappers avd. 96 är fackföreningen som organiserar de kollektivanställda på Gruvöns Bruk i Grums.

Mest lästa

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Månadsinfo


Christina Svensson 2017-05-16

Som ni kanske har sett på intranätet så är förhandlingarna angående bemanningen i organisationen klar. Företaget beslutade att avbryta förhandlingarna med motiveringen ”att nu kommer vi inte längre”. Detta innebär att vi i nuläget har 14 av våra medlemmar som anses vara övertaliga i organisationen 1/1 -19.


Vi i Pappers la ett eget förslag till ny organisation där samtliga Som ni kanske har sett på intranätet så är förhandlingarna angående bemanningen i organisationen klar. Företaget beslutade att avbryta förhandlingarna med motiveringen ”att nu kommer vi inte längre”. Detta innebär att vi i nuläget har 14 av våra medlemmar som anses vara övertaliga i organisationen 1/1 -19.medlemmar var placerade i någon befattning. Detta avslogs dock av företaget som gick på sin linje. Under förhandlingarna så har vi i det slutgiltiga dokumentet trots allt lyckats återföra ca 80 % av de medlemmar som stod på företagets ÖT- lista från början.

Dock är beskedet till de som i dagsläget är övertaliga både smärtsamt och tråkigt, men än är ingen uppsagd.

Jag tänkte ta tillfället i akt och förklara processen då detta inte är direkt glasklart:

Allt började i december då Billerudkorsnäs styrelse beslutade om att bygga en ny kartongmaskin på Gruvön samt att lägga ner pappersbruket. Då drar MBL- processen igång. Steg 1 blir att företaget kallar samtliga fackliga organisationer till en MBL § 19-förhandling, vilket innebär att företaget informerar om hur verksamheten ska utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt, liksom riktlinjerna för personalpolitiken. Steg 2, företaget kallar till en MBL § 11 angående hur många befattningar som den nya organisationen skall innehålla. Detta skedde under jan. då företaget la fram sitt förslag, som innebar en reducering med ca 200 befattningar till 2024, detta skulle ske i flera steg. Här enades företaget och de fackliga organisationerna om att vi måste göra en förhandling per omorganisation, vilket ledde till att vi beräknadestappa ca 90 befattningar till 1/1 -19.

Innan förhandlingarna var avklarade för organisationen 2019 kom beskedet att PM 4 skulle köras vidare under en viss tid vilket innebar att vi fick tillbaka 67 befattningar. Hur länge PM 4 ska köras vidare vet man inte i dagsläget, men detta ledde till att vi bara beräknades tappa 24 befattningar till 2019. Förhandlingarna om Organisationen 2019 avslutades och godkändes av samtliga parter och gick över i nästa fas.

Företaget kallade då till en ny MBL § 19-förhandling med alla fackliga organisationer där man fastslog att kollektivsidan förhandlar för sig och tjänstemännen för sig, utom i frågor ang. chefspositioner med personalansvar, där vi förhandlar gemensamt. Om vi börjar med chefstillsättningarna på de positioner som vi i 96:an var med och förhandlade om så reserverade vi oss mot vissa tillsättningar på PM 4, där vi ansåg att en stor del av ansvaret för skiftledaren skulle vara teknikansvar, vilket inte företaget ansåg. Bolaget noterade de framförda reservationerna under förhandlingen men hade inte för avsikt att korrigera det presenterade förslaget.

För kollektivsidan har vi haft flertalet förhandlingar angående bemanningen i organisationen. Jag vill till att börja med poängtera att det är företaget som leder och fördelar arbetet och att vi bara förhandlar om vilka som ska vara kvar i organisationen. Vi hade från början 57 st. på den s.k. övertalighetlistan och när företaget drog ur pluggen och beslutade att ”nu kommer vi inte längre” så var listan nere i 14 st. Vi i 96:an hade ett eget förslag till företaget där vi påvisade att det finns plats för samtliga ÖT i organisationen 2019. Det motförslag som Pappers lämnat visar att det finns realistiska placeringar i olika befattningar för samtliga kollektivanställda. Där företaget påvisar kompetensbrist hävdar vi att man under kommande 18 månader har tid att coacha medarbetarna så att de passar in i org. 2019. Vi reserverade oss mot företagets förslag.

Företaget noterade som vanligt de framförda reservationerna och hade inte för avsikt att korrigera sitt eget förslag. Företaget frånträdde därmed och avslutade MBL-förhandlingen.

Så vad händer nu?… Ja, ingen är ju i dagsläget uppsagd utan har kvar sin nuvarande position, vilket innebär att företaget bestämmer när, var och hur vi ska jobba, så länge man inte frångår avtalen som finns. Det råd jag kan ge till de medlemmar som hamnade på ÖT- listan är att det är FÖRETAGET som måste bevisa att just DU inte har kompetens, det är alltså inte du som behöver lägga fram bevis. Prata med din närmaste chef, sektionschef eller HR, de ska kunna bevisa / visa dokumentation i så fall. Kan inte företaget bevisa kompetensbrist måste en omplacering ske. Nästa steg blir att förhandla lokalt, eventuellt centralt, men det kan vi inte göra förrän företaget har lämnat uppsägningspapperen, då har man två veckor på sig att överklaga beslutet. Innan dess hoppas jag att ni kan/vill/orkar jobba på som vanligt för att överbevisa företaget att de hade fel i uppfattningen av er.

Tills nästa gång

Bosse

 


Skriv ut
**********************
HÄR FINNS VI:
**********************
Här finns vi

Röda Baracken, Gruvön
Ingång från söder

Expeditionstider:
Mån-Fre 09:00-15:00
Tfn: 0555-414 87


Röda Baracken, Gruvön

Öppettider:
Mån - Fre 07:00-16:00
Lunch 11:30-12:30
Tfn: 0555-413 33


**********************