Pożegnanie...


Grzegorz Olszewski 2006-06-20


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/pl/include/print_article_content.php on line 297
Trzy lata spędzone w gimnazjum już za kilka dni będą wspomnieniem... Przeżyłem w tej szkole wiele: byłem „kotem”, artystą, sportowcem, uczniem jak i kobietą :) Teraz czeka mnie liceum. Zapewne nie raz zatęsknię za naszym PG Dobrzyń, ale takie jest życie. Wielu narzeka na tą placówkę, że wieje nudą i jest do kitu. Ja twierdzę inaczej, nasza szkoła jest wyjątkowa, tylko tą wyjątkowość trzeba umieć znaleźć i się w niej odnaleźć. Z racji piastowanego przeze mnie stanowiska pragnę podziękować wszystkim, którzy w ową niezwykłość naszej szkoły włożyli swoje serca i pracę.

Moje pożegnanie związane jest również z Nawojką. Pracowałem w zespole redakcyjnym zaledwie jeden rok, ale nie był to rok stracony. Dzięki spotkaniom z Panem Andrzejem nauczyłem się inaczej spoglądać na świat. Dostrzegać to, co nie zawsze podoba się moim oczom, słyszeć to, co jest zagłuszane wewnątrz mnie.

W imieniu całej redakcji Nawojki, pragnę podziękować Panu Andrzejowi Koraszewskiemu za ten wspólnie spędzony rok, oby dalsza współpraca ze społecznością uczniowską przebiegała pomyślnie.


Redaktor naczelny
Grzegorz Olszewski