Na straży prawa


2007-02-20


Niedawno odwiedziłyśmy nasz dobrzyński posterunek policji. Przeprowadziłyśmy wywiad z panem pracującym tam i chcemy przedstawić najciekawsze informacje dotyczące zawodu policjanta.

W 1945 roku w Dobrzyniu powstał budynek milicji obywatelskiej, a dopiero od 1990 nazywa się on posterunkiem policji.

Aby zostać stróżem praw miejskich trzeba ukończyć szkołę średnią. Mężczyźni muszą także służyć w wojsku, chociaż nie jest to w każdego przypadku konieczne, ponieważ za zgodą można uniknąć służby wojskowej.

Człowieka zamierzającego być policjantem powinny cechować: uczciwość, zdyscyplinowanie, odwaga i praworządność. Krótko mówiąc są to cechy żołnierza, właśnie nimi powinien się kierować policjant.

Kandydaci muszą obowiązkowo przejść testy psychologiczne o badania psychiatryczne. Oprócz tego istnieją testy sprawnościowe, które są bardzo trudne i niewielu ludziom udaje się je pokonać. W policji istnieją poszczególne szczeble, podobnie jak w wojsku. Najważniejszy jest korpus szeregowy, potem podoficerowie, aspiranci.

Częstym igraniem z prawami są wykroczenia, czyli czyny określane w kodeksie wykroczeń i przestępstw, które określa kodeks karny. Najczęściej spotykane są takie wykroczenia jak: hałas, fałszywe alarmy, śmiecenie, picie alkoholu publicznie, wulgarne słowa, kradzieże do 250 złotych, rozboje, bójki, pobicia, znęcanie się nad rodziną (na dzieciach), kierowanie pojazdami nie będąc trzeźwym (poniżej 0,5 promila), nie płacenie alimentów, wypadki drogowe, których skutkami są obrażenia, oszukiwanie, wymuszanie rozbojów, pomówienia.

Większe wykroczenia, np. kradzieże powyżej 250 złotych, spowodowanie wypadku drogowego i zarazem śmierci uczestnika ruchu, nazywamy przestępstwami, za które są oczywiście większe kary w stosunku do wykroczeń.
Asia&Ania