50 lat Unii Europejskiej: kwestionariusz - 'Obywatelstwo Europejskie' - zapraszamy!


Halina Bednarz 2007-04-03


Zapraszamy młodzież do 26 lat do przesyłania kwestionariusza online - wersja POLSKA http://www.eu.cyberdusk.pl/poll/public/survey.php?name=Unia_Europejska

Kwestionariusz będzie aktywny do końca maja, a wyniki opublikowane na stronie
http://www.springday2007.org

ZAPRASZAMY!
iEARN/Poland