Nowy samorząd


Agata Celmer 2007-10-23


Dnia 8.10.2007r.odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Każda z klas wybrała po trzech reprezentantów którzy mieli je reprezentować. Kandydaci mieli się przestawić i ułożyć hasło, które miało wyrażać dlaczego ma nich warto głosować.

Wiele osób nie wykonało tego zadnia. W dniu wyborów wszyscy mieli przyjść w krawatach chłopacy i dziewczyny. Wybory odbyły się w następujący sposób:
-chodzono od klasy do klasy z tablicą z nazwiskami kandydatów
-przeczytano regulamin głosowania
-rozdano karteczki z pieczęcią szkoły
-każdy napisał trzech kandydatów
-następnie cała klasa poszła na dolny karytarz do urny.

Głosy liczyli przewodniczacy klas. Osiem osób z największą liczbą głosów przeszło dalej do głosowania, w którym każdy miał trzy głosy żeby wybrać godnego kandydata na przewodniczacego.
Wyniki:
Przewodniczacy :
Dariusz Zdański
Zastępca :
Paweł Wyszyński
Skarbnik :
Andrzej Celmer
Kronikarz :
Damian Bukowski
Oto tak powstał nasz nowy samorząd uczniowski
Agata Celmer