Historia Mikołaja


Karolina Rybarska 2007-12-09


Niegdyś Święty Mikołaj był biskupem z Myry. Nosił ornat, mitrę na głowie, a w ręku trzymał pastorał. Zajmował się udzielaniem stypendiów i zapomóg szkołom, które miały Go za patrona.

Obecny wizerunek Mikołaja został opracowany w 1930 roku na zlecenie koncernu Coca-Cola przez amerykańskiego artystę Freda Mizena.
Coca-Cola w swej kampanii reklamowej pokazała świętego jako barczystego, jowialnego staruszka z dużym brzuchem, białymi wąsami i długą brodą, w czerwono-białym ubraniu.
Wtedy też napisano Mikołajowi na nowo życiorys, ustalając w nim takie szczegóły jak liczbę reniferów w jego zaprzęgu i ich imiona.
Najsłynniejszym z nich jest Rudolf Czerwono-nosy, który swym czerwonym nosem oświetla Mikołajowi drogę.


Taki wizerunek Mikołaja pozostał do dziś. Święty podróżuje swymi sańmi po całym świecie obdarowując wszystkie dzieci wymarzonymi prezentami. Oczywiście nie zapominając o złych dzieciach, które dostają tzw. rózgę.
Śniegu jeszcze nie widać, ale to już najwyższy czas napisać list do Świętego Mikołaja.