Dobrzyński Dom Kultury "Żak"


DDK"ŻaK" 2008-01-06


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180418124246-74fabc0/www/pl/include/print_article_content.php on line 297
Całkiem niedawno, w naszym mieście zaszła mała zmiana. Dzięki przychylności Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą, która w trosce o rozwój kulturalny społeczeństwa podjęła uchwałę o utworzeniu Dobrzyńskiego Domu Kultury "ŻAK" - stara się przede wszystkim, aby młodzież mogła rozwijać swe zainteresowania - jakże znany nam Klub "Żak", przeistoczył się w Dobrzyński Dom Kultury "Żak" i oferuje młodym mieszkańcom naszej gminy wiele nowych zajęć, które pozwolą miło, a zarazem pożytecznie spędzić wolny czas.

Po co powstał?
"Dom służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych społeczeństwa miasta i gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury"- tak ujmuje to statut DDK"Żak".
Co oferuje mieszkańcom?
Nowo powstała placówka tworzy nowe możliwości rozwoju zainteresowań okolicznej młodzieży, daje możliwość rozwijania twórczych zdolności i prezentowania ich na szerszym forum, nie obciążając rodziców kosztami, gdyż wszystkie zajęcia dla młodzieży są bezpłatne.
Uczniowie mogą zapisywać się do następujących sekcji:
-taniec nowoczesny
-młodzieżowo- dziecięcy zespół wokalno- muzyczny
-sekcja instrumentów klawiszowych
-orkiestra dęta
-sekcja plastyczna
zapisy w "Żaku" do 21.01.08
Dla starszych mieszkańców przewidziane są zajęcia aerobiku oraz lekcje tańca towarzyskiego
(zapisy w "Żaku" do 31.01.08).
Są tu także spotkanie seniorów, działa klub seniora "Złoty Kłos", a przy nim zespół muzyczny "Inni znad Wisły".
Spotykają się także członkowie Klubu Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej PTTK, Miejsko-Gminnej Rady Kobiet oraz Dobrzyńskiego Towarzystwa Rozwoju.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Domu Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00- 18.00 lub pod numerem telefonu (054) 2530542.