Czy warto czytać książki?


Agata Kozłowska 2008-03-17


Kiedy Jan Gutenberg wynalazł druk, zaczęto drukować książki. Dotychczasowe, obszerne rękopisy zamieniono w niewielkie, podręczne opracowania. Stały się one obszerne dla wszystkich. W ówczesnych czasach czytanie książek stało się bardzo nudne i było tak jakby "wykładnikiem" pozycji człowieka w środowisku.

Książka stała się głównym źródłem uzyskiwania wiedzy o życiu i świecie. Jednak wraz z rozwoje cywilizacji i techniki (radio, telewizja, komputery), rola książki a przede wszystkim czytelnictwo zaczęło gwałtownie spadać. W dzisiejszych czasach młodzież swój wolny czas spędza najczęściej oglądając telewizję lub przy komputerze. Rzadkością jest, aby młody człowiek sięgał po inną książkę niż podręcznik. Uczniowie zachęceni są do czytania poprzez lektury obowiązkowe w szkole. Nie zawsze jednak są czytane częściowo, często młodzi korzystają z kilkustronowych opracowań. Postępując w ten sposób naprawdę bardzo wiele tracimy. Poprzez czytanie książek pogłębiamy swoja wiedzę o ludziach, życiu kraju i świecie. Nabywamy umiejętności wypowiedzi i dyskusji.

Czytając książki na swój ulubiony temat doskonalimy swoje zainteresowania i poszerzamy wiedzę z danej dziedziny. Książka czyni z nas ludzi "bogatszych", czytając wzbogacamy swój umysł i wyobraźnię.
Uważam, że żaden nawet najlepszy film nie zastąpi książki. Dokładne i wnikliwe czytanie wzbudza w nas ciekawość i chęć przeżycia czegoś nowego.