Obowiązki rodzinne są potrzebne


Agnieszka Bartoszewska 2008-09-18


Moim zdaniem uczestniczenie w obowiązkach rodzinnych jest bardzo ważne w jej istnieniu i funkcjonowaniu. Uważam, że w szczególności to ludzie młodzi powinni być najbardziej aktywni w ich wykonywaniu, gdyż to oni najszybciej się uczą. Rodzina to najważniejsza jednostka w życiu człowieka, którą powinni szanować.

Otóż, przez wykonywanie obowiązków domowych uczymy się samodzielności, a młode osoby przygotowują się do życia poza swoim rodzinnym domem.Ta umiejętność jest bardzo w życiu potrzebna, gdyż mogą nas spotkać niespodziewane sytuacje, gdy będziemy musieli samodzielnie podjąć decyzję lub wykonać bardzo trudną dla nas czynność.

Jako kolejny argument podaję to, że przez obowiązki uczymy się systematyczności i odpowiedzialności. Naszym zdaniem może być np. codzienne wyprowadzanie psa na spacer. Dzięki temu doskonalimy sobie organizowanie dnia i czasu abyśmy zawsze mogli zdążyć wykonać powierzone nam zadania, ale również uważam , że uczymy się odpowiedzialności za to, żeby się nic nie stało, w tym przypadku psu.

Ważnym argumentem przemawiającym za pomaganiem w domu jest to, że przez to odciążamy rodziców, który w tym czasie mogą wykonać inne niezbędne czynności związane z życiem rodziny ale i nie tylko. Dzięki temu bardzo się nie przemęczą, a nam nie musi sprawić to problemu.

Biorąc pod uwagę wszystkie argumenty można stwierdzić, że młodzież szkolna powinna wykonywać swoje obowiązki domowe, które ułatwią życie całej rodziny.