Polska


Bartek Urbański 2009-05-06


Byliśmy potęgą... Nasza husaria budziła postrach w Europie.

Cud nad Wisłą... 15- 25 Sierpnia 1920 roku... Ocaliliśmy Europę od komunizmu.
1 Września 1939 rok. Polskę zaatakowały Niemcy, a 17 września ZSRR. Dzięki miłości do ojczyzny i polskiemu honorowi stawiliśmy najeźdźcą ogromny opór. Po 6 latach niemieckiej okupacji, Sowieci zabrali większość polskich ziem i przez 44 lata niszczyli Polskę.

Teraz Polska ginie, ale nie w walce lecz dobrowolnie. Nasze polskie ziemie nie są już nasze, lecz europejskie. "Żadna niewola nie jest haniebniejsza od dobrowolnej", taką niewolą jest Unia Europejska. Nasz język też ginie- "zapluta" angielszczyzna go wypiera, a polskie zwyczaje legną pod "łajnem zachodu". NIE POZWÓLMY NA TO!

Ale i Unia Europejska kiedyś upadnie i znów powiewać będzie polska flaga i to MY wskrzesimy potężna Polskę. My samotni jeźdźcy kochający swoją Ojczyznę, bo miłość do Ojczyzny i honor zawsze zwycięża!