Razem stanowimy naród


Karolina Obrębska 2010-04-25


Naród to zorganizowana zbiorowość ludzka o wspólnych dziejach i pochodzeniu, przywiązanych do tej samej tradycji i posługujących się z reguły tym samym językiem. Jest to podstawowy rodzaj społeczności.

Członkowie narodu mieszkają zazwyczaj na wspólnym terytorium i „mają własne państwo lub dążą do jego posiadania". Łączy ich także kultura narodowa. Składają się na nią najważniejsze dzieła sztuki, utwory literackie, zabytki i obyczaje - czyli dziedzictwo narodowe.
Polska, tak jak wszystkie państwa na świecie, posiada symbole narodowe, czyli godło, flagę. Są one obecne w różnych miejscach publicznych, np. w szkołach, w urzędach państwowych, na ulicach w trakcie świąt narodowych. Zaliczamy do nich także hymn, który można usłyszeć m.in. podczas uroczystości państwowych czy międzynarodowych zawodów sportowych z udziałem Polaków. Obecność tych symboli w ważnych dla kraju chwilach (np. żałoba) jest wyrazem poczucia przynależności obywateli do narodu. Ma także wpływ na kształtowanie się u nich tożsamości narodowej.
Godło Polski obecnie to wizerunek zwróconego w prawo orła białego w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, cały jest na czerwonym tle. Godło w tej formie zostało ustalone w 1989 r. i nawiązuje do wizerunku obowiązującego przed II wojną światową. Flaga Polski składa się z dwóch kolorów: białego i czerwonego i stały się one barwami oficjalnie symbolizującymi Polskę w wyniku ustawy sejmowej. Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego" został uznany za hymn Polski w 1927 r. na mocy decyzji sejmu II Rzeczpospolitej.