ZWYCIĘŻY


Joanna Brzezińska 2010-06-15


Hasło to krótkie i proste, może nawet wydawać się komuś banalne. We współczesnym świecie, pełnym egoizmu i tzw.
,,znieczulicy" trudno jest propagować te słowa. Szczególnie wśród nas młodych.

Chciałabym jednak, wskazać Wam na wielką postać, której całe życie przebiegało ściśle wg. Tego nakazu. Był nim Jerzy Popiełuszko, ksiądz, kapelan warszawskich środowisk pracowniczych NZZS ,,Solidarność" i opozycji
politycznej.

Po wprowadzeniu w Polsce, w grudniu 1981 r. stanu wojennego organizował liczne działania charytatywne, wspomagał ludzi prześladowanych i skazanych przez ówczesne władze.

Zawsze był blisko ludzi. Pomagał tak po prostu, jak
człowiek powinien drugiemu. Uczył ludzi wiary i miłości do ojczyzny nie tylko słowem ale i czynem.

19 października 1984 roku, wracając ze spotkania z wiernymi w Bydgoszczy, w Górsku, koło Torunia został
uprowadzony przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Ciało księdza Jerzego Popiełuszki znaleziono w wodzie zalewu nieopodal Włocławka. Był człowiekiem, który ze skromnego chłopca z podlaskiej wsi stał się duchownym przewodnikiem naszego narodu w tych trudnych czasach. Jest symbolem odwagi w walce o wolność i prawdę.

Nikt dziś nie oczekuje od nas tak wielkich poświęceń. Bohaterami też nie musimy od razu się stawać. Próbujmy jednak, tam, gdzie żyjemy, w szkole, pracy, domu być dobrymi dla innych. Nie wstydźmy się być dobrymi dla siebie. Brońmy tych, których wyśmiewają i dręczą.

Nauczmy się głosić hasło ks. Jerzego Popiełuszki - ,,Zło
dobrem zwyciężaj'.