Wycieczka w góry ; ))


Klaudia Bielicka 2011-05-06W dniach 18-20 kwietnia odbyła się szkolna wycieczka klas trzecich w góry. Wyruszyli¶my o 4.45 z dobrzyńskiego przystanku. Jechali¶my 9 godzin do O¶więcimia. Obejrzeli¶my tam 2 główne o¶rodki zagłady z II wojny ¶wiatowej: „Auschwitz” i „Birkenau” . Na miejscu zostali¶my zapoznani z histori± Żydów z czasów okupacji. Zwiedzili¶my także dawne sale jeńców, w których obecnie znajduj± się muzea. Widok ¶ciętych włosów więĽniów, ich walizki, buty, ubrania, bardzo nami wstrz±snęły. Potem pojechali¶my do Wadowic, miasta naszego papieża. Poszli¶my na pyszne słynne wadowickie kremówki (bardzo słodkie) i zwiedzili¶my ko¶ciół. Nasza wędrówka pierwszego dnia zakończyła się o 19.00 , kiedy to zmęczeni wreszcie dojechali¶my do głównego zakwaterowania w Zakopanem. Zjedli¶my obiadokolację , wykonali¶my toaletę i o 22.00 nastała cisza nocna. Nikt nie miał nawet siły na szaleństwa.
Drugiego dnia wyruszyli¶my na wędrówkę w Dolinę Ko¶cielisk±. Marsz zacz±ł się przyjemnie, widoki rekompensowały nam dług± trasę i nawet nie czuli¶my zmęczenia. Dotarli¶my do schroniska, gdzie odpoczęli¶my i posilili¶my się. Razem pokonali¶my 15 km, w obydwie strony. O godzinie 18.00 wsiedli¶my w autokar i pojechali¶my na słynne Krupówki. Szaleństwa na straganach wprawiły nas w ¶wietny humor. Próbowali¶my słynnych oscypkówi, nasłuchiwali¶my ciekawej gwary góralskiej ; ). Po zakupach, o godzinie 19.00 skonsumowali¶my obiad i wszyscy poszli¶my do swoich pokoi odpocz±ć po wyczerpuj±cej wędrówce. O 23.00, pomimo oporów pewnych wycieczkowych asów, nastała cisza nocna :D  Ostatni dzień tej wspaniałej wycieczki spędzili¶my w Krakowie, gdzie zwiedzali¶my Stare Miasto, krypty królewskie na Wawelu oraz Wieżę Mariack±, z której o godzinie 12.00 trębacz wygrał hejnał i pomachał do nas . O godzinie 14.00 wyjechali¶my w drogę do domu . Na miejscu byli¶my ok. godziny 23.00. Cała wycieczka przebiegła pomy¶lnie , było wiele atrakcji , ¶miechu, wspaniałych niezapomnianych widoków. Każdy z nas z pewno¶ci± często wraca wspomnieniami do tej super wyprawy. Wielu z nas z chęci± odwiedziłoby te interesuj±ce miejsca jeszcze raz.