Dalej w ¶wiat!


anonim 2011-11-13

Obrazek:mojageneracja.pl


Dzisiejszego dnia będę rozmawiać z moj± babci± o Jej dziecinnych latach. Wywiad będzie przeprowadzony ze względu na pracę domow± z języka polskiego, któr± muszę wykonać.


Ja: Cze¶ć, babciu.
Babcia: Cze¶ć, wnusiu.
j.: Chciałabym dzisiaj przeprowadzić z Tob± wywiad na temat Twojego dzieciństwa. Czy się na to zgadzasz, babciu?
b.: Oczywi¶cie.
j.: Opowiedz mi, jak to było w Twoim domu rodzinnym? Czy Ty i Twoje rodzeństwo mieli¶cie dużo obowi±zków?
b.: Mieli¶my na tyle, na ile było to możliwe. Po lekcjach wszyscy razem siadali¶my do stołu i jedli¶my obiad. Następnie była chwila odpoczynku i odrabiali¶my prace domowe. Na koniec pomagali¶my rodzicom. Niejednokrotnie umknęło się od pomocy, by móc jeszcze dłużej pobawić się na dworzu z koleżankami i kolegami.
j.: Jeżeli zdarzały się takie postępowania z Twojej strony, to dostawała¶ jakie¶ kary?
b.: Zdarzało się, że tak... Czasami dostawali¶my ''lanie'', ale tylko wtedy, gdy co¶ porz±dnie nabroili¶my. Mama nigdy nie kacała nas ¶ciereczk±, tylko paskiem. Natomiast tata nie krzyczał wcale, ani nie bił.
j.: Babciu, a czy rodzice wyróżniali was w jaki¶ sposób?
b.: Nie, w moim domu nigdy nie było wyróżniania. Wszyscy byli traktowani równo. Na przykład; gdy mama jechała na zakupy, to zawsze nam przywiozła chociaż po lizaczku.
j.: A jak sobie radziła¶ jako uczeń?
b.: W szkole podstawowej szło mi nieĽle. Mama zawsze była ze mnie zadowolona. Gorzej było w liceum, ponieważ głowę zaprz±tały trochę inne sprawy... (¶miech)
j.: Jak rozumiem, to swoje dzieciństwo wspominasz dobrze, prawda?
b.: Tak, oczywi¶cie. Chciałabym, aby te lata się cofnęły.
j.: Bardzo miło mi się z Tob± rozmawiało na ten temat, babciu. Dziękuję Ci za rozmowę. Pa.
b.: Ja Ci też dziekuję, wnusiu. Było mi miło powspominać dawne lata. Pa.