Młodzi głosują


Weronika Bartoszewska 2014-05-21


W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do programu Młodzi głosują. Całe przedsięwzięcie było dla nas nowością.

Celem akcji jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez: dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów, zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych. Organizując ten program poznaliśmy w praktyce zasady i znaczenie wyborów, a także podejmowaliśmy poprzez nie ważną aktywność obywatelską. W tej edycji programu uczniowie głosowali na kandydatów do Europarlamentu. W wyborach w naszej szkole wzięło udział 87 uczniów, spośród 120 uprawnionych. Jeden głos okazał się nieważny. Po podliczeniu wszystkich głosów okazało się, że największą ilość głosów uzyskał Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch(25 oddanych głosów), na drugim miejscu uplasowały się ex aequo dwa komitety: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oraz Komitet Wyborczy Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke(po 18 oddanych głosów). Trzecią pozycję zajął Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP(9 oddanych głosów). Mam nadzieje, że ta akcja dostarczyła nam dużo informacji na temat wyborów oraz europarlamentu.