Dzień Matki


Martyna Redestowicz 2014-05-21


Dzień Matki – święto obchodzone corocznie jako wyraz szacunku dla wszystkich Matek. Dokładna data przypadania Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany. Ważne jest, abyśmy w tym szczególnym dniu pamiętali o swoich Matkach. Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie. W Polsce święto to przypada na 26 maja. W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. To święto ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości, podziękowania za trud włożony w wychowanie.