„Lokalni architekci” zmieniają park miejski w Dobrzyniu nad Wisłą


Weronika Bartoszewska 2015-02-10 


W tym roku szkolnym Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą po raz pierwszy przystąpiło do programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młody Obywatel”. Uczniowie tworzący zespół projektowy mieli do wyboru trzy tematy: Rozegraj okolicę, Z(a)maluj lokalnie, Lokalni architekci. Na zajęciach kółka przedsiębiorczości przeprowadziliśmy burzę mózgów i podjęliśmy wspólnie z uczniami decyzję o realizacji tematu Lokalni Architekci. W ramach jego realizacji grupa sześciu uczennic postanowiła zająć się rewitalizacją parku miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą. Głównym powodem takiej decyzji była chęć zmiany „kawałka” naszego miasteczka, jak i możliwość zaplanowania w formie zabawy, i przy okazji realizacji projektu, zaplanowania przestrzeni publicznej.

         W efekcie ich prac wielu mieszkańców miasteczka i okolic miało możliwość wypowiedzieć się na temat zagospodarowania i zmiany przestrzeni publicznej. Ich wypowiedzi opracowano w formie wykresów. Następnie, wykorzystując wykonane zdjęcia parku, przygotowano prezentację multimedialną prezentującą jego stan obecny. Biorąc pod uwagę sugestie respondentów i wprowadzając własne pomysły uczennice przygotowały projekt parku miejskiego naszych marzeń. Można go obejrzeć pod tym adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=9hya8ycDvnI

         Dziś, tj. 10.02.2015 roku swój projekt uczennice zaprezentowały przed Panią Burmistrz, Marzeną Niekraś, w Urzędzie Miasta i Gminy. Była ona pod wrażeniem pracy, jaką uczennice włożyły w jego realizację, bardzo podobał jej się efekt końcowy projektu. Może on być dobrym początkiem zmian, jakie powoli następują w zmianie wizerunku naszego parku miejskiego.

„Wierzymy, że nasz park stanie się miejscem przyjaznym i zadbanym, stanowiącym wizytówkę naszego miasteczka” – tak zakończyły swoją wypowiedź uczennice Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą.


opiekun: Anna Masztakowska-Struś