Świadectwo wiary  naszych uczniów


2015-02-15


Nasi uczniowie: Filip Bukowski i Julia Tarnicka wzięli udział w ogólnopolskim konkursie dla dzieci i młodzieży szkolnej zorganizowanym przez Akcję Katolicką. zadaniem uczniów było napisać list, w którym miała być walka ze złem. Tytuł pracy " Napisz błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce, jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz". Praca Filipa była rekomendowana do ogólnopolskiego finału. Godna uwagi była także praca Madzi Zielińskiej, która pisała o świadectwie wiary i odwadze w dzisiejszym świecie.
Uczniowie otrzymali piękne dyplomy,nagrody rzeczowe, książki.
Opiekę nad uczniami sprawowała Pani Elżbieta Bukowska.
Gratulujemy !!!