Jak pisać to... gęsim piórem!


redakcja 2015-09-30


Tradycją naszej szkoły stały się wrześniowe konkursy kaligrafii gęsim piórem, organizowane przez redakcję szkolnej gazetki internetowej. Podekscytowani uczniowie klas  pierwszych próbowali, naśladując legendarną Nawojkę, napisać (nabazgrać/ wykaligrafować)*  tekst przyrzeczenia. Emocji było wiele. Pióra się wyginały i skrzypiały cicho, tusz-rozlewał, konkurencja z zadrością patrzyła na ręce. Niektórzy poddali się po 10 minutach, inni - po zapisaniu dziesiątej kartki.

Jury, biorąc pod uwagę estetykę i poprawność zapisu, wyłoniło trójkę zwycięzców. Nagrody rzeczowe otrzymają dziewczęta: Paulina Kraśnicka, Klaudia Bukowska i Nadia Szczypińska.

Pozostałym uczestnikom konkursu gratulujemy, doceniając ich trud i wysiłek.

 

Organizatorki konkursu: Paulina Szatkowska i Aleksandra Sujka z opiekunką gazety Panią Elżbietą Wierzbicką

 

* niepotrzebne skreślić