Samorząd Uczniowski 2015


Magdalena Zielińska 2015-10-05Dzisiaj (05.10.2015) został wybrany samorząd uczniowski. Z pośród sześciu kandydatów, którymi byli: Martyna Redestowicz, Iza Gazda, Julka Gitner, Dominika Górecka, Artur Chęcki oraz Natalia Wilińska wybrano ścisłą czwórkę. Od tej pory w samorządzie znajdują się:
PRZEWODNICZĄCA: Martyna Redestowicz
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Julia Gitner
SKARBNIK: Natalia Wilińska
SEKRETARZ: Iza Gazda
Wszystkim jeszcze raz gratulujemy :)