Wigilie klasowe!


Magdalena Zielińska 2015-12-29


       Dnia 22 grudnia 2015 roku w naszej szkole odbyły się Wigilie klasowe. Po odbyciu pięciu skróconych lekcji udali¶my się do swoich klas.  Przygotowali¶my stoły,zadbali¶my o jedzenie i mogli¶my rozpocz±ć Wigilie. Oczywi¶cie zaczęło się od podzielenia opłatkiem. Usłyszeli¶my piękne życzenia, te wyj±tkowe na pewno  utkwi± nam na jaki¶ czas w głowie. Był to wyj±tkowy dzień, dlatego że spędzili¶my go z przyjaciółmi i rozpoczyna on długo oczekiwan± przerwę.