Egzamin gimnazjalny - część druga


Magdalena Zielińska 2016-04-19


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/pl/include/print_article_content.php on line 297
   Dziś, tj. 19 kwietnia 2016 roku, trzecioklasiści pisali drugą część egzaminu gimnazjalnego. Drugiego dnia pisane są testy z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. Egzamin przyrodniczy rozpoczął się o 9:00 i trwał 60  minut, dla dyslektyków 80 minut. Następnie, po przerwie, o godzinie 11:00 wystartowaliśmy z egzaminem z matematyki, który trwał 90 minut, a dla dyslektyków 135 minut.  Wyniki egzaminów gimnazjalnych zostaną ogłoszone 17 czerwca, a tymczasem: 
CZĘŚĆ PRZYRODNICZA
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/egzamin-gimnazjalny-2016-czesc-przyrodnicza-arkusze-cke-i-odpowiedzi/4zyt8k
CZĘŚĆ MATEMATYCZNA
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/egzamin-gimnazjalny-2016-matematyka-arkusze-i-odpowiedzi-cke/f97hh6
 
Życzymy wszystkim powodzenia jutro. :)