Olimpiada Polonistyczna!


Magdalena Zielińska 2016-04-22


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/pl/include/print_article_content.php on line 297
  Dzisiaj, tj. 22 kwietnia 2016 roku, na stronie internetowej http://www.stypendiada.pl ukazały się wyniki Stypendiady 2015/2016. Nasza szkoła, w ciągu trzech dni: 17, 18 i 19 marca 2016 roku, wzięła udział w olimpiadzie polonistycznej, która składała się z konkursu czytelniczego, ortograficznego i literackiego.  W konkursie czytelniczym ,,Kreator'' do wyboru mieliśmy takie utwory jak: ,, Szkolny lud, Okulla i ja'' Edmunda Niziurskiego, ,,Dwanaście prac Herkulesa'' Agaty Christie (opowiadania: 1. Wprowadzenie, 2. Lew z Nemei, 3. Ptaki stymfalijskie, 4. Jabłka Hesperyd ) , ,,Mały Książę'' Antoine de Saint-Exupery'ego. Konkurs ortograficzny ,,Ortograf'' miał na celu sprawdzenie pisowni u, ó, ż, rz, h, ch. Natomiast w konkursie literackim ,,Polonus'' trzeba było napisać jednostronicowe wypracowanie na dany temat. Pierwszoklasiści mieli napisać opowiadanie twórcze z dialogiem, drugoklasiści list prywatny, a trzecioklasiści rozprawkę. Nasza szkoła zdobyła dwa wyróżnienia:
                            Julia Tarnicka- konkurs czytelniczy
                            Martyna Redestowicz- konkurs literacki
Gratulujemy dziewczynom:)