Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą


Magdalena Zielińska 2016-04-23


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/pl/include/print_article_content.php on line 297
Dnia 22 kwietnia 2016 roku trzecioklasiści z naszej szkoły odwiedzili Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Odwiedziny te miały na celu zachęcenie nas do dalszego kształcenia w tej szkole. Tego dnia mieliśmy możliwość zwiedzenia szkoły, zobaczenia jak wygląda praca uczniów,  obejrzeliśmy spektakl oraz film. Szkoła ta proponuje absolwentom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kontynuowanie nauki w: 
- 4-letnim Technikum: 
 • żywienia i usług gastronomicznych
 • rolniczym
 • hotelarskim
 • agrobiznesu
 • handlowym
- Liceum Ogólnokształcące o profilu mundurowym
- Zasadniczej Szkole Zawodowej:
 • kucharz
 • rolnik
 • sprzedawca
- Klasyfikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych:
 • rolnik
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • kucharz