,, Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.''- Jan Paweł II


Magdalena Zielińska 2016-05-02


    Dnia 29 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbyło się przedstawienie. Uczniowie pod opieką pani Elżbiety Bukowskiej i pani Joanny Jędrzejewskiej przybliżyli nam historię tego dnia. Polska po 123 latach niewoli została wolnym państwem. 3 maja naród polski obchodzi rocznicę uchwalenia konstytucji, w tym roku 225. Autorami Konstytucji byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołątaj, któremu przypisuje się ostateczną jej redakcję.  Konstytucja 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej. Przedstawienie przygotowane przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą można obejrzeć jeszcze raz we wtorek 3 maja na Mszy Świętej o godzinie 11:00. Swoją wypowiedź zakończę słowami Jana Pawła II : ,, Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.''