Przewodnicząca wybrana!


Paulina Kraśnicka 2016-10-24


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/pl/include/print_article_content.php on line 297

W miniony czwartek (tj.13.10) odbyły się w naszej szkole wybory do samorządu szkolnego. Spośród szesnatki  kandydatów wybrano ścisłą czwórkę. Od tej pory w samorządzie znajdują się:
PRZEWODNICZĄCA: Julia Gitner
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Artur Chęcki
SKARBNIK: Oskar Szpiegowski
SEKRETARZ: Paulina Kraśnicka
Wszystkim gratulujemy i życzymy owocnej pracy! :)