Studenter som skriver om folkhälsa och samhälle i kandidatprogrammet för folkhälsovetenskap vid
Sektionen för Hälsa, Blekinge Tekniska Högskola
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »


Föräldrastöd genom Värme & Ramar


Lisa Apelman 2011-05-10

Bild:Lisa Apelman

7 kommuner i södra Kalmar län samarbetar i projektet Värme & Ramar för att utvecla kommunernas föräldrastöd.

I Propositionen ”Förnyad folkhälsopolitik” skriver regeringen att det behövs ett ökat föräldrastöd i Sverige för att främja barns hälsa. Föräldrarna är viktiga för barnens välbefinnande och regeringen vill stimulera till en utveckling av föräldrastödsmetoder.

Kalmar kommun ansökte tillsammans med sex grannkommuner om att få stimulanspengar för att utveckla föräldrastödet i södra Kalmar län i projektet Värme & Ramar i samarbete med forskare från STAD/ Karolinska Institutet. FHI beslutade att ge kommunerna 6 miljoner kronor, varav två skulle gå till STAD/ Karolinska Institutet för forskningsdelen i projektet. Kalmar kommun är projektledare för projektet och en utav de såkallade samverkanskommunerna är Emmaboda kommun.

I Emmaboda kommun finns en folkhälsoplan där deltagande i projektet Värme & Ramar är en del i arbetet för att förbättra förutsättningarna för barn och ungas hälsa. Projektet har som mål att utveckla ett föräldrastöd som passar och når alla föräldrar oberoende av familjesituation. Målet är att föräldrastöd ska erbjudas alla föräldrar kontinuerligt från 0 till 17år.

Föräldrastödet är tänkt att utgå från föräldrarnas önskemål och projektet arbetar med att öka antalet föräldrastödsaktörer i kommunerna. Karin Rolf berättar att de t.ex. samarbetar med Studieförbundet vuxenskolan med bokcirklar för småbarnsföräldrar och tonårsföräldrar. Projektet kommer även arbeta med att utveckla information om föräldrastöd via olika kanaler. Projektet Värme & Ramar utbildar, samordnar och stöttar kommunerna i arbetet med att utveckla sitt föräldrastöd. Det praktiska genomförandet av föräldrastöds-insatserna ligger hos de olika kommunerna.

När projektet är slut, efter 2011,hoppas man att strukturerna för ett föräldrastöd ska finnas i kommunerna och att de sedan arbetar vidare på egen hand, även om projektledare Karin Rolf hoppas att kommunerna kommer att fortsätta samarbeta med varandra även efter projektet. Vilka nämnder det är i kommunerna som kommer att ha ansvaret för föräldrastödet är inte riktigt klart ännu. Projektledaren Karin Rolf har även tagit initiativ till att utarbeta socioekonomiska beräkningar på föräldrastödsinsatserna för att öka motivationen för kommunerna att ta arbetet på allvar.

Under projekttiden kommer de föräldrastödinsatser som riktar sig till alla föräldrar vara kommunövergripande vilket gör att föräldrar från en kommun kan vara med i ett program i en annan kommun. Programmen genomförs ofta via t.ex. mödrahälsovården, barn hälsovården, familjecentraler eller skolor.

Efter projektets slut kommer forskare från STAD/Karolinska institutet att utvärdera projektet för att se vad som hänt. I Emmaboda kommun utvärderas folkhälsoarbetet genom att jämföra kommunens folkhälsoprofiler (dvs. en kartläggning om hur situationen ser ut för invånarna i Emmaboda ur folkhälsoperspektiv) över tid och se om någonting hänt.

Referenser:
Emmaboda kommun (2010). Folkhälsoplan antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. Hämtad maj 02, 2011, från http://www.emmaboda.se/Politik-paverkan/Hallbar-halsa-och-miljo/Pagaende-aktiviteter/Folkhalsoplan-for-Emmaboda-kommun/
Kalmar kommun (2010)Värme & Ramar –Södra Kalmar län. Hämtad maj 02, 2011, från: www.fhi.se  -> publikationer- sökord kalmar presentation stockholm 24 mars
Prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik.
Regeringskansliet. Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla.
Statens folkhälsoinstitut (2011, februari 09).
Värme & ramar - föräldrastöd i södra Kalmar län. Hämtad maj 05, 2011, från : http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Barns-och-ungas halsa/Regeringsuppdrag/foraldrastod/Kommunala-strategier/Varme-och-ramar---foraldrastod-i-sodra-Kalmar-lan/
Värme & Ramar (2010). Broschyr Värme & Ramar. Hämtad maj 02, 2011, från: www.varmeochramar.se
Personlig intervju med Projektledare för Värme & Ramar, Karin Rolf, i Kalmar 6maj, 2011

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut
Kommentarer
1. Samarbete Anna-Karin Bilker 2011-05-28


Skicka insändare
Tipsa redaktionen


Empatis

MSBRSS


Lägesrapport 2011


EU


WHO
Folkhälsorapport 2009


SALUTIS
Ansvarig utgivare:   Lena Kransberg
Webmaster:   Lena Kransberg
Redaktion:   Lasse