Studenter som skriver om folkhälsa och samhälle i kandidatprogrammet för folkhälsovetenskap vid
Sektionen för Hälsa, Blekinge Tekniska Högskola
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »


Körsång för hälsan!


Camilla Adolfsson 2010-01-05

Bild: Microsoft Clip Organizer

Att sjunga i kör är inget nytt. Sång och musik har fascinerat människor i tusentals år. I dag beräknar man att ca 600 000 människor deltar i någon form av kör. Många människor börjar sjunga i kör redan som barn och håller på med det i stort sett hela sitt liv. För dem är kören en livsstil som höjer deras livskvalitet. Vad är det då som gör att så många människor väljer att delta i en kör? Och vad är det som gör det så hälsosamt?

Vi människor har vissa behov som behöver tillfredsställas för att uppnå välbefinnande och hälsa. Att sjunga i kör kan tillfredställa många av dessa behov. Socialt, som att känna samhörighet med andra människor.

Personlighetsutveckling, känna att jag vill och jag kan. I dag finns det många olika typer av körer att delta i, men de vanligaste är kyrkokör, barn- och skolkörer. På senare år så har det kommit fram ”nya” körer, såsom
Hälsokörer och Friskvårdskörer. Rehabiliteringskör är en annan form av kör som riktar sig till långtidssjukskrivna av exempelvis utbrändhet. Det är nämligen vetenskapligt bevisat att körsång är hälsosamt.

Det finns forskning som tyder på att sång och musik kan vara lugnande och ge individen bättre sömn, som i sin tur kan leda till kroppsligt läkande. Framförallt övar man på sin andning ochblodcirkulationen ökar. Immunförsvaret stärks då det bildas fler antikroppar i blodet. Man vet att det lugnande hormonet oxytocin frigörs i blodet när man sjunger. Det finns studier som visar på att körsången ger sänkta nivåer av ”stresshormonet” kortisol. Detta gäller främst de som har sång som en hobby. Personer som har sång som sitt yrke uppvisar inte den höga nivå av positiv effekt, förmodligen eftersom de just har sången som ett yrke.

Antalet människor som skulle vilja sjunga i en kör är ganska många, men de flesta människor säger att: ”Jag skulle gärna vilja vara med i en kör, men jag kan inte sjunga”. Körsång är till för alla människor oberoende av ålder och kön. Oavsett vilken livssituation eller hälsotillstånd du har, kan musik och sång vara läkande för både kropp och själ.

Jag kan nu förstå varför det är så många människor som deltar i körsång, då det visar på tydliga positiva hälsosamma effekter. När man väl börjat så kan man tänka sig att man snabbt blir beroende av sången och att det blir en del av ens livsstil.

Referenser:
Lindström, D, (2006), ”Sjung, sjung för livet”, En studie av körsång som pedagogisk verksamhet och av deltagarnas upplevelse av hälsa och livskvalitet. Licentiatuppsats, Luleå: Luleå tekniska universitet,Musikhögskolan i Piteå, Institutionen för musik och medier. Elektronisk, tillgänglig: http://epubl.ltu.se/1402-1757/2006/43/LTU-LIC-0643-SE.pdf (2009-12-22)

Norman, H. (2007).”Sjung i kör och håll dig frisk” En studie om hur körsång kan påverka
körsångares emotionella och fysiska hälsa.
Examensarbete Malmö: Lunds universitet, MusikhögskolanMalmö. Elektronisk, tillgänglig:
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&;recordOId=1325419&fileOId=1325420
(2009-12-22)Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Skicka insändare
Tipsa redaktionen


Empatis

MSBRSS


Lägesrapport 2011


EU


WHO
Folkhälsorapport 2009


SALUTIS
Ansvarig utgivare:   Lena Kransberg
Webmaster:   Lena Kransberg
Redaktion:   Lasse