Orgeln i Stenkyrka


Anders Söderlund 2003-04-05

Bild:Anders Söderlund

Byggd 1789 av Johan Sundström, Järnboås. Utökad med en andra manual (Man II) 1936 av Hammarberg. Orgeln byggdes ursprungligen för Hällefors kyrka i Västmanland. Vid läktarens borttagande och orgelns nedflyttande i tomrummet 1955, slopades Man II på grund av orgelns skrymmande omfång. Orgeln flyttades 1880 till Stenkyrka.

Disposition:
Borduna 16 (1859), Principal 8 (1859), Rörflöjt 8 (1859), Gedackt 8 B, Flute d'amour 8 D (1859), Oktava 4, Spetsflöjt 4, Kvinta 2 2/3, Oktava 2, Trumpet 8 B (enligt J Sjögren möjligen urspr).
Bihangspedal
Mekanisk traktur