Bjuder på nyföretagarinformation


Christer Falk 2006-01-23


I Svenskt Näringslivs kommunranking 2005 när det gäller gott företagsklimat klättrade Bollebygds kommun sex platser upp och placerade sig på en 15 plats i landet. En bra klättring som innebär att Bollebygd jämfört med grannkommunerna är näst bäst. En placering som är bra men ännu bättre vill man bli.

Därför tar Bollebygds kommun och dess näringslivssekreterare ytterligare ett initiativ för att öka företagsamheten i kommunen och det genom att arrangera en Nyföretagareftermiddag i Tingshuset i centrala Bollebygd. Nyföretagarcentrum deltar med sin kompetens.

Många enmans
I Bollebygd finns idag 600 företag registrerade hos Bolagsregistret.
- I den siffran finns naturligtvis många företag som är mer eller mindre aktiva. Vi räknar med att 80 procent av de här företagen har mellan 1 och 3 anställda. Resterande 20 procent har bredare verksamhet och de här siffrorna är inte speciella för Bollebygd utan är representativa för hela riket, berättar Ann-Marie vidare.

Nyföretagarcentrum – en resurs
Tillsammans med Borås, Tranemo, Svenljunga kommuner ”äger” Bollebygds kommun stiftelsen Nyföretagarcentrum med säte i Borås.
-Nyföretagarcentrum kommer att svara på frågor om nyföretagande. Vi vet att det är många som har funderingar kring att starta eget och därför tar vi tillvara på den kompetens som Nyföretagarcentrum har att dela med sig av, säger Ann-Marie Nilsson, näringslivssekreterare i kommunen.

Styrelse
I styrelsen för Nyföretagarcentrum finns representanter från delägarkommunerna och Bollebygd representeras av Mirja Hjers från Föreningssparbanken.
-Mirja Hjers, har lämnat Bollebygd men kommer att sitta kvar som vår representant mandatperioden ut, berättar Ann-Marie Nilsson och fortsätter.
- Vi har också en lokal styrelse som representerar olika delar av vår kommun. Mats Karlsson från företaget Ekonomiansvarig, Marita Strand från Strand AB, Göran Parnell från Interspeed, Per-Åke Persson från Arbetsförmedlingen och jag själv från kommunen, säger Ann-Marie Nilsson och understryker att ledamöterna gärna finns tillgängliga som ”stöttare” till nya företagare i kommunen och har kunskaper inom olika områden.
- Martin Karlsson kan ekonomi, Marita Strand har lokaler att erbjuda men också värdefulla kunskaper och erfarenheter om exempelvis hyreskontrakt att dela med sig av. Göran Parnell har erfarenheter när det gäller företagande i stort och inte minst innovationer och Per-Åke Persson kan arbetsmarknaden. Och jag blir en naturlig kontakt med kommunen, säger Ann-Marie Nilsson som nu hoppas att många tar tillvara på informationseftermiddagen om nyföretagande som kommunen kommunen arrangerar.
- Har du frågor kan du ringa mig på 033-23 13 04 hälsar Ann-Marie Nilsson.
Informationen äger rum onsdagen den 1 mars mellan 14.00-16.00 i Tingshuset. 
Läs mer på www.bollebygd.se

Tvåa
Och så tillbaka till Svenskt Näringslivs ranking igen.
Jämfört med grannkommunerna ligger Bollebygd tvåa med sin placering på plats 15. Så här ser tabellen ut:

1. Vårgårda plats 11
2. Bollebygd plats 15
3. Alingsås plats 16
4. Borås plast 45
5. Härryda plats 26
6. Mark plats 145


Så här beskriver Svenskt Näringsliv sin syn på ett bra företagsklimat:
Saxat från Svenskt Näringsliv.

”Svenskt Näringsliv definierar företagsklimat som summan av attityder, regler, institutioner och kunskap som finns i företagens närmiljö”.

”De lokala förutsättningarna spelar större roll än många tror. Det handlar om en god kommunal service, tydligt och stabilt regelverk och snabba besked. Det är frågor som kommunerna själva äger”.

”Det som främst kännetecknar vinnare är väl fungerande samarbete på flera plan; över partigränserna, mellan företagare och inte minst mellan politiker och företagare”.

Mer om kommunrankingen kan läsas på www.svensktnaringsliv.se