Orgelbygge


2003-05-30


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Stadshusorgeln i Stockholm. Följ restaureringsarbetet som börjar i januari 2007:
http://www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=116000

ISO International Society of Organbuilders
http://www.internationalorganbuilders.com/

Gigantisk nätuppslagsbok om orgelstämmor. [Johannes Leyman]
http://www.organstops.org/

Swedish Organbuilders (Föreningen Svenskt Orgelbyggeri)
http://www.orgel.nu

International Organ Foundation. Amerikansk sida med bl a en katalog över nästan alla amerikanska orgelbyggare.
http://www.blackiris.com/organs/iof/

Magnus orgelsidor. Här finns beskrivet hur en orgel fungerar tekniskt. Dessutom hittar man härlig musik.
http://www.algonet.se/~bgld/orgel/

Ugale Orgelbyggeri, Lettland
http://organbuilding.fix.lv/