Stipendiefonden


Jan Cedmark 2003-06-09

Svenska Orgelsällskapets Stipendiefond

Stipendiefonden tillkom 1994 och har som ändamål att stimulera och uppmuntra framför allt yngre medlemmar i Svenska Orgelsällskapet i enlighet med sällskapets intentioner enligt sällskapets stadgar.

Stipendiet delas ut till lämpliga personer som sysslar med orgelkonsten; musiker, tonsättare, orgelbyggare, orgelkonstruktörer, musikvetare, orgelskribenter eller annan inom området som Orgelsällskapet finner lämplig.

Orgelsällskapets ordförande förrättar utdelning av stipendium vartannat år i samband med den traditionella orgelkonserten i Stockholms stadshus på Nyårsdagen.

Stipendiet som delades ut den 1 januari 2001 tillföll Niclas Fredriksson, som är organist och även sysslar med orgeldokumentation inom och utom Sverige.

Tidigare stipendiater är: Göran Blomberg, organist och orgelhistoriker, Ulf Norberg, organist och orgelbyggaren Pontus Wallenthin.

Styrelse för stipendiefonden är Orgelsällskapets styrelse och bidrag till stipendiefonden mottas tacksamt. Bidrag till fonden kan sättas in på Orgelsällskapets bankgiro 5852-6815 eller postgiro 431 31 10-1. Märk talongen "Stipendiefonden".

Även förslag på framtida stipendiater kan insändas till sällskapets ordförande.