Östergötland - ett historiskt laboratorium


Anne Hederén 2001-11-29


I samband med att Östergötlands länsmuseum bygger en ny basutställning över Östergötlands historia så startar vi en ny del av Historieportalen. Här kommer vi att visa på de historiska skatter, platser, personer m.m. som inte får plats på museet. Ta för er av innehållet och upplev historia i nuet!

Se mer på Historieportalen (gå in under rubrik "Östergötland som historiskt laboratorium":

http://www.edu.linkoping.se/lokalhistoria