Nya bygglov i Bollebygds kommun


Christer Falk 2006-05-23

En allt vanligare syn i Bollebygd. Lediga hus till salu. En och annan fastighet byter ägare men de flesta skyltarna gäller nybyggda villor.
En allt vanligare syn i Bollebygd. Lediga hus till salu. En och annan fastighet byter ägare men de flesta skyltarna gäller nybyggda villor.

Förteckning över fattade Delegationsbeslut för tiden första mars till och med 5 maj 2006. Bygglov.

Bollebygds-Slätthult 1:19, Nicklas Sivenmark, Slutbevis, Slätthult Gläntan 517 92 Bollebygd
Erikstorp 1:19, Ingela Svensson. Beslut om kontrollplan och kvalitetsansvarig, Spröjsvägen 6, 517 37 Bollebygd.
Flässjum 2:105, Jennie Karlsson & Stig Olsson. Beslut om kontrollplan och kvalitetsansvarig, Varpås, Alphyddan, 517 33 Bollebygd.
Bollebygds-Slätthult 1:33, Maria Nilsson & Kristian Larsson. Beslut om kontrollplan och kvalitetsansvarig, Råssa 31, 517 92 Bollebygd.
Erikstorp 1:192, Jenny Hvit & Kristian Larsson. Beslut om kontrollplan och kvalitetsansvarig, Göteborgsvägen 23, 517 36 Bollebygd.
Fjälla 1:126, Lars Sivik. Tillbyggnad av enbostadshus, Fjällabergsvägen 2, 517 96 Bollebygd.
Erikstorp 4:34, Kommunkansliet. Tillbyggnad och ändring av reningsverk. Att: Stefan Sjödin, 517 83 Bollebygd:
Horssared 1:3, Elving Johansson. Nybyggnad av enbostadshus. Horssaredsvägen 15, 517 70 Töllsjö.
Tullebo 1:68, Tommy Andersson. Nybyggnad av enbostadshus. Fafnesgatan 9A, 504 46 Borås.
Erikstorp 1:89, Peder Andersson. Tillbyggnad av enbostadshus. Skräddargårdsvägen 2, 517 37 Bollebygd.
Fjällastorp 1:51. Liselotte & Anders Lindqvist. Nybyggnad av enbostadshus. Odens Väg 30 B, 517 36 Bollebygd.
Bollebygds Kyrkby 2:24. Åsa Johansson & Daniel Nilsson. Nybyggnad av enbostadshus. Kråkvägen 69, 517 343 Bollebygd.
Mjöshult 1:17. Jessica Mårtensson & Christoffer Carlsson. Slutbevis. Kråketorpsvägen 6, 517 91 Bollebygd.
Grimsås 1:29. Kenneth Andersson. Nybyggnad av enbostadshus. Stapelvägen 2, 517 37 Bollebygd.
Hultet 2:61. Britt-Marie Agardtsson. Tillbyggnad av enbostadshus. Hultgränd 2, 517 96 Hultafors.
Tullebo 1:68. Tommy Andersson. Beslut om kontrollplan och kvalitetsansvarig. Fafnesgatan 9 A, 504 46 Borås.
Erikstorp 2:49. Jessica Axelsson & Per-Erik Andel. Nybyggnad av enbostadshus. Vännernas gård 21, 423 36 Torslanda.
Bollebygds Kyrkby 2:58. Jill & Göran Nordh. Nybyggnad av enbostadshus och garage. Dukared Nordgården, 420 65 Rävlanda.
Flässjum 4:102. Peter Antonzon. Tillbyggnad av enbostadshus. Odens Väg 13, 517 36 Bollebygd.
Erikstorp 4:54. Björn Karlsson. Rivning av befintlig altan och uppförande av ny. Fibervägen 3, 517 37 Bollebygd.
Hulta 2:23. Stefan Edvardsson. Tillbyggnad av enbostadshus. Sångåsen Vitsippan, 517 92 Bollebygd.
Fjällastorp1:50. Elisabeth Karlsson & Krister Ottersten. Beslut om kontrollplan och kvalitetsansvarig. Tallvägen 4, 517 35 Bollebygd.
Fjällastorp 1:51. Liselotte & Anders Lindqvist. Beslut om kontrollplan och kvalitetsansvarig. Odens Väg 30 B, 517 36 Bollebygd.
Kråketorp 1:12. Bollebygds-Hus AB, Nybyggnation av industrifastighet. Alingsåsvägen, 517 82 Bollebygd.
Flässjum 12:87. Christian Rasmussen. Nybyggnad av enbostadshus och garage. Odinslundsvägen 8E, 517 36 Bollebygd.

Utöver ovanstående fattade Delegationsbeslut har besluts även fattas om drygt 20 bygglov gällande markstationer och transformatorstationer som Vattenfall Eldistribution AB ska bygga.