Nya bygglov maj 2006


Christer Falk 2006-06-21


Förteckning över fattade Delegationsbeslut för tiden 2006.05.06 – 2006.05.31 Flässjum 4:19, Rolf Andersson, Nybyggnad av gäststuga samt tillbyggnad bostadshus, Nedre Sörgården 11, 517 36 Bollebygd. Låddekärrsbu 1:1, Vattenfall Eldistribution AB, Nybyggnad markstation för el, Kraftverksliden 2, 518 40 Sjömarken.

Hulta 2:23, Stefan Edvardsson, Beslut om kontrollplan och kvalitetsansvarig, Sångåsen, Vitsippan, 517 92 Bollebygd.

Kråktorp 2:12, Bollebygds-Hus AB, Beslut om kontrollplan och kvalitetsansvarig, Alingsåsvägen, 517 82 Bollebygd.

Erikstorp 1:61, Fredrik Ackeström, Bygglov för balkong och skärmtak över del av den,
Möbelvägen 15, 517 37 Bollebygd.

Petared 1:9, Dan Nord, Tillbyggnad av fritidshus, Pl 2256, 430 63 Hindås.
¨
Hulta 3:2, Hulta Golfklubb, Förvaringstillstånd, brandfarlig vara, Box 54, 517 22 Bollebygd.

Äskegärde 1:15, Carl-Arne Ljungmark, Beslut om kvalitetsansvarig och kontrollplan. Sandbäcken Pl 1541, 430 63 Hindås.

Jordås 1:82, Michael Austad, Slutbevis och godkännande av relationsritn, Jordås 1697, 430 63 Hindås.