L Ö P S E D E L N


 
 

SPT
NR 2
28/1 2022 • ÅRGÅNG 64


LEDARE

En levande församlingsinstruktion


ARTIKLAR

PETER STENMAN
Att göra lärjungar

Vilket kommer först? Kyrkan eller missionen? Författaren, som är komminister i Romelanda
pastorat, tar här upp att missionen föder kyrkan och att kyrkan måste vara missionell, måste
i sitt sammanhang våga gå ut för att göra människor till lärjungar. Författaren beskriver en
missionsiver som inte är addition utan multiplikation.


DANIEL HJORT

Matteusevangeliets kristologi och missiologi

Daniel Hjort disputerade 2018 i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet på en avhandling om Jesus som ledare utifrån Matteusevangeliet. Han är präst inom EFS och lärare
vid Missionsakademin Strandhem i Örkelljunga. I denna artikel belyser han Matteusevangeliets
kristologi och missiologi – Jesus Kristus som Konungen, Frälsaren och Mästaren. Utifrån
hela Matteusevangeliet visar han att missionsuppdraget är centralt och en tvingande nödvändighet för apostlarna och hela Kristi kyrka.NIKLAS ADELL

Martin Thornton och hans pastoralteologi

Pastoralt tänkande, pastorala visioner och pastoralt hantverk behövs mer än någonsin i Svenska
kyrkan. Men det behöver inte uppfinnas på nytt. Martin Thorntons pastorala verk har inspirerat
många såväl i England som i Sverige. Här ger författaren, komminister em. i S:t Hans
församling i Linköping, en översikt över Thorntons församlingsteologi.MARIA LÖFBERG

Psalmmakeri – några råd till psalmpoeter och kompositörer

En ny psalmbok, eller snarare, ett komplement till och revidering av nuvarande psalmbok är
enligt kyrkomötets beslut på gång. Det har då öppnats en möjlighet för alla som så önskar att
sända in förslag, texter och melodier till nya psalmer. Många förhoppningsfulla psalmmakare
har redan sänt in åtskilligt. Men hur ska man tänka kring text och melodi? Maria Löfberg,
organist i Falkenberg och kompositör, bidrar här med ett antal reflektioner och goda råd.REFLEX

Johan Thelin gläds över undergången i Vera


KOMMENTARER

Domedagsskrolla
Läroböckernas teologi


FÖR PREDIKAN

BIÖRN FJÄRSTEDT
Kyndelsmässodagen


BERTIL GÖRANZON

Septuagesima